• Aanpassen persoonsgegevens

  Onjuiste gegevens kunt u aan laten passen door de gemeente. Lees hier welke documenten u moet meenemen.

 • Afval, bedrijven

  Als bedrijfseigenaar kunt u een steentje bijdragen aan het milieu door uw bedrijfsafval op een goede manier in te zamelen. Lees hier wat u daarvoor moet doen.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als bedrijf of vereniging alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Lees hier hoe u die aanvraagt.

 • Begraven immatuur overleden kinderen

  De gemeente wil de ouders van een immatuurkindje graag de gelegenheid geven om hun kindje te gedenken en eventueel te begraven.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  De uitvoeringsorganisatie BBS verzorgt de dienstverlening aan cliënten van Sociale Zaken van de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest.

 • Bomen verwijderen

  Heeft u overlast van bomen in uw omgeving en wilt u deze boom laten verwijderen? Dan kunt u dit bij de gemeente melden.

 • Briefadres

  Heeft u geen vast woonadres? Dan kunt u een briefadres aanvragen. Op dit adres ontvangt u dan uw post.

 • Buurtpreventie WhatsAppgroep

  Op eigen initiatief van bewoners uit diverse buurten, zijn er WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken.

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te maken.

 • Exploitatievergunning horecabedrijf

  Als u een horecabedrijf wilt openen, heeft u een exploitatievergunning nodig. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

 • Geboorteaangifte

  Heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! Geef dit binnen drie dagen na de geboorte door aan de gemeente.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kunt u uw achternaam laten veranderen. Lees hier wat er mogelijk is en hoe u dit kunt regelen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden. Lees hier welke voorwaarden op u van toepassing zijn.

 • Gemeentebelasting

  GBLT regelt de belastingen voor de gemeente Bunschoten.

 • Geregistreerd partnerschap

  U wilt een geregistreerd partnerschap aangaan met uw partner. Dit kunt u laten vastleggen bij de gemeente. Lees hier wat u moet doen.

 • Gokautomaat plaatsen

  Wilt u een gokautomaat in uw zaak plaatsen? Lees hier wat de regels daarvoor zijn.

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen binnen Europa. Lees hier hoe u een identiteitskaart aanvraagt.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Lees hier hoe u dit doet.

 • Jeugdhulp

  De gemeente biedt jeugdhulp aan kinderen en ouders die dat nodig hebben. Lees hier of u in aanmerking komt voor jeugdhulp en welke voorwaarden er gelden.

 • Kapotte straatverlichting

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Het bedrijf CityTec voert het onderhoud uit.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  U wilt uw kind erkennen voordat het geboren is. U wordt dan wettelijk ouder van het kind. Lees hier wat dit betekent en wat u daarvoor moet doen.

 • Leerlingenvervoer

  Reist uw kind naar school met het openbaar vervoer ? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de kosten. Of u daarvoor in aanmerking komt, leest u hier.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen voor uw schoolgaande kind. Lees hier of uw kind daarvoor in aanmerking komt.

 • Marktplaats aanvragen

  Wilt u met uw kraam op de markt staan? Dan heeft u een marktplaatsvergunning nodig. Kijk hier wat u daarvoor moet doen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Zijn uw bedrijfsactiviteiten schadelijk voor het milieu? Dan bent u verplicht om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Lees hier wat u moet doen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u werkzaamheden verrichten aan of om een huis of bedrijfspand? Kijk hier of u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Ongewenst gedrag van verhuurder melden

  Zoekt of huurt u een woning van een particuliere verhuurder? Bij dit meldpunt kunt u een melding doen van ongewenst gedrag van de verhuurder.

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid om deze op te laden bij uw woning? Dan kunt u een verzoek indienen voor een openbare laadpaal.

 • Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

  Als horecabedrijf kunt u ontheffing aanvragen voor het eenmalig aanpassen van de openingstijden voor een feest of evenement. Kijk hier wat u daarvoor moet doen.

 • Parkeervergunning

  In bepaalde gebieden heeft u een parkeervergunning nodig om te parkeren. Bij de gemeente Bunschoten kunt u online een parkeervergunning aanvragen.

 • Parkeren van grote voertuigen

  Soms moet u ontheffing aanvragen om grote voertuigen te parkeren. Kijk hier wanneer dit het geval is en wat u moet doen.

 • Paspoort

  Heeft u een nieuw paspoort nodig? Lees hier wat de mogelijkheden zijn en wat u moet regelen.

 • Rijbewijs

  Gefeliciteerd, u heeft uw rijbewijs gehaald! Bekijk hier hoe u direct uw rijbewijs aanvraagt. Ook vind u hier meer informatie over uw rijbewijs.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u moeite met rondkomen met uw inkomen, heeft u schulden of wilt u weten hoe u schulden kunt voorkomen? Neem dan contact op met Stadsring.

 • Standplaats aanvragen

  U wilt spullen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen. U heeft dan een standplaatsvergunning nodig. Lees hier hoe u de vergunning aanvraagt.

 • Stimuleringslening

  Als gemeente vinden we duurzaamheid een belangrijk thema en willen we verenigingen stimuleren hun gebouwen en complexen te verduurzamen.

 • Subsidie

  De gemeente Bunschoten verleent subsidies aan instellingen die actief zijn in de gemeente en voor activiteiten die worden georganiseerd.

 • Subsidie groen dak

  Bent u van plan om van uw dak een groen dak te maken? Bij de gemeente Bunschoten kunt u daar subsidie voor aanvragen.

 • Terras plaatsen

  Wilt u een terras, bloembak of straatmeubel buiten uw horecabedrijf plaatsen? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier hoe u die aanvraagt.

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  U wilt een tijdelijk leegstaand pand huren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Lees hier welke vergunningen er zijn en hoe u deze aanvraagt.

 • Toegangstag Zelfbedieningsovertoom

  Voor de Zelfbedieningsovertoom bij de Oostdijk in Spakenburg heeft u een toegangstag nodig. Deze kunt u op deze pagina aanvragen.

 • Toeristenbelasting

  In de gemeente Bunschoten hoeft u geen toeristenbelasting te betalen.

 • Trouwen

  Wat leuk dat u gaat trouwen! Het huwelijk is een van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen.

 • Uittreksel aanvragen

  In de BRP staan uw persoonsgegevens. Lees hier hoe u een uittreksel kunt aanvragen.

 • Verduurzaam uw woning met de Duurzaamheidslening

  Door het energiezuiniger maken van de woning daalt niet alleen de energierekening, maar draagt u ook bij aan een beter milieu.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Of gaat u verhuizen naar het buitenland? Geef dit dan op tijd aan ons door. Lees hier hoe u dat doet.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  U heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld omdat uw werk daarom vraagt. Lees hier hoe u een VOG aanvraagt.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Woo geeft inwoners toegang tot bestuurlijke informatie. Op deze pagina kun je een verzoek indienen.