Op eigen initiatief van bewoners uit diverse buurten, zijn er WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en politie juichen dit eigen initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Hebben u en uw buren nog geen WhatsApp-groep? Werk ook samen aan een veilige buurt en stel een WhatsApp-groep op!

Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden en sneller een verdachte situatie te melden bij de politie. Ook winkeliers of ondernemers van een bedrijventerrein kunnen samenwerken in dit berichtensysteem op de smartphone. Meerdere personen ontvangen hiermee tegelijkertijd een bericht.

Doe mee!

Als u graag een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk, dan kunt u op www.wabp.nl (WhatsApp Buurtpreventie Nederland) nagaan of er bij u in de buurt al een groep actief is. U kunt u aanmelden bij een bestaande WhatsApp-groep door contact op te nemen met de beheerder. Als er nog geen groep actief is, dat kunt u er zelf één oprichten. Eén buurtbewoner richt een nieuwe groep op en is daarmee beheerder van de groep. Deze persoon onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente.

WhatsApp buurtpreventie bord aanvragen

Inwoners uit de gemeente Bunschoten kunnen een aanvraag indienen voor het plaatsen van een waarschuwingsbord ‘WhatsApp buurtpreventie’. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: 

  • Er moeten minstens 20 huishoudens in de WhatsApp-groep zitten.
  • De WhatsApp-groep moet zijn aangemeld op www.wabp.nl. Beheerders van aangrenzende groepen kunnen elkaar dan waarschuwen bij verdachte situaties.
  • De beheerder van de WhatsApp-groep moet contact opnemen met één van de wijkagenten via 0900-8844, zodat deze beheerder kan deelnemen aan de zogenaamde ‘beheerders WhatsApp-groep’ die door de wijkagent is opgezet.

Aanvragen waarschuwingsbordje

Voldoet uw WhatsApp-groep aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een waarschuwingsbordje. U kunt een bordje aanvragen door een e-mail te sturen naar Bart Berkhuysen.

Vermeld in uw mail in ieder geval de volgende informatie:

  • Contactpersoon namens de groep, inclusief het telefoonnummer
  • Aantal groepsleden en aantal adressen in de groep
  • Plaats waar u het bord geplaatst wilt hebben
  • Wat u en de overige leden doen om de WhatsApp-groep te vergroten of in stand te houden

Heeft deze informatie u geholpen?