Zodra een plan in een raadscommissie wordt besproken, kunt u ook uw mening laten horen. Dit kan door in te spreken tijdens een commissievergadering. Naast inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Deze onderwerpen moeten echter wel raakvlakken hebben met de betreffende commissie. 

Wilt u inspreken? Dan wordt u vriendelijk verzocht zich uiterlijk acht uur voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffie via 033 - 299 1411 of via griffie@bunschoten.nl. Wij vragen dan naar uw naam, adres, mailadres en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Vervolgens mailen wij u de regels rondom het inspreken toe, zodat u deze op uw gemak kunt lezen. Het is ook mogelijk dat er geen vragen worden gesteld aan u als inspreker. Dit betekent doorgaans dat uw verhaal helder en duidelijk is en er geen vragen meer leven over uw bijdrage.

Waarvoor is het spreekrecht niet bedoeld?

Het spreekrecht geldt niet voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Heeft deze informatie u geholpen?