Werk in uitvoering

Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Prinses Irenestraat

Tot 23 juli: deels afgesloten door werkzaamheden aan middenspanningskabel.

Beethovenlaan, Bachlaan, Westdijk, Harsatendrecht en Verlengde Oostsingel

22, 23 en 25 juli: herstellen en repareren asfalt. Enige hinder mogelijk.

Prins Johan Frisostraat

Tot en met 26 juli: aanpassen en herstellen bestrating.

Schildersbuurt

Tot eind september: riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden (vernieuwen riool, groen, bestrating en straatinrichting).

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Bestrating parkeerschijfzones

Vanaf donderdag 4 juli vinden er bestratingswerkzaamheden plaats op het Schansplein, de Nieuwe Schans en de Oostsingel. Later dit jaar worden daar parkeerschijfzones ingevoerd, maar vooruitlopend hierop begint een aannemer nu alvast met het aanbrengen van blauwe stenen langs de parkeervakken. De daadwerkelijke invoeringsdatum van de maatregel communiceren wij op een later moment, als ook de verkeersborden zijn geplaatst. In de tussentijd mag er op het Schansplein, de Nieuwe Schans en de Oostsingel nog zonder gebruikmaking van een parkeerschijf achter de voorruit geparkeerd worden.

Heeft deze pagina u geholpen?