Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Bedrijventerrein Haarbrug-Noord

Tot medio december: asfaltonderhoud bij de wegen Haarbrug, Nijverheidsweg, Handelsweg en Energieweg en herstraten parkeerstroken en inritten. Asfalt wordt in verschillende nachten aangebracht, zodat het terrein overdag bereikbaar blijft. 

Schildersbuurt

Tot eind september 2024: riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden: vernieuwen riool, groen, bestrating en straatinrichting.

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Wegwerkzaamheden

Voor de jaren 2022 en 2023 is een globale planning gemaakt voor de werkzaamheden aan de wegen in de gemeente Bunschoten. Deze planning is hieronder te downloaden en geeft inzicht wanneer welke weg globaal aan de beurt is. Dit kan zowel gaan om het herstraten van de rijbaan en/of trottoir als het opnieuw inrichten van locaties binnen de gemeente. Per project worden de omwonenden en andere betrokken vooraf tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en eventuele omleidingen.

Heeft deze pagina u geholpen?