Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Zevenhuizerstraat    

Tot en met vrijdag 19 april: opbolling asfalt verwijderen bij middengeleiders. Weg blijft open voor verkeer met enige hinder.

Diverse locaties

Tot eind april: vervangen lichtbronnen lantaarnpalen in openbare ruimte door ledverlichting.

Bedrijventerrein Haarbrug-Noord

Tot begin mei: werkzaamheden hervat. Plaatsen nieuwe straatkolken, herstraten inritten en parkeervakken en uitvoeren herstelwerkzaamheden.

Eemdijk

Tot eind mei: vervangen eerste gedeelte oeverconstructie langs de Eem. Wordt uitgevoerd in twee fases met een werkschip met ponton. 

Schildersbuurt

Tot eind september: riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden (vernieuwen riool, groen, bestrating en straatinrichting). Tot half mei is hiervoor een halve rijbaan afgesloten op de Nijkerkerweg tussen Engelandvaarders en de Verlengde Oostsingel.

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Heeft deze pagina u geholpen?