Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Oeverloper

Tot en met 9 juni: plaatsen drempel bij rotonde. Ter hoogte van de rotonde afgesloten voor verkeer.

Kiekendief

12 en 13 juni: vervangen brug tussen Kiekendief en Westsingel. 

Molenstraat

Tot uiterlijk 16 juni: vervangen leuningen verkeersbrug met Koningin Wilhelminastraat (tegenover Kanat). Eén rijbaan van de brug afgesloten. Doorgaand verkeer wel mogelijk.

Rietgans

Van 14 tot en met 23 juni: vervangen brug tussen Rietgans en Westsingel. Ook damwand wordt vervangen.

Frans Jacobsweg

Tot eind juni: tussen de Fokjesweg en komgrens met Bunschoten-Spakenburg afgesloten voor verkeer. Wel geopend voor fietsers.

De Kronkels

Tot medio juli: realiseren drempel bij rotonde en vernieuwen asfalt vanaf deze rotonde tot aan kruising Röntgenweg. Weg blijft grotendeels open. Zie www.bunschoten.nl/werkzaamheden-kronkels.

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Wegwerkzaamheden

Voor de jaren 2022 en 2023 is een globale planning gemaakt voor de werkzaamheden aan de wegen in de gemeente Bunschoten. Deze planning is hieronder te downloaden en geeft inzicht wanneer welke weg globaal aan de beurt is. Dit kan zowel gaan om het herstraten van de rijbaan en/of trottoir als het opnieuw inrichten van locaties binnen de gemeente. Per project worden de omwonenden en andere betrokken vooraf tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en eventuele omleidingen.

Heeft deze pagina u geholpen?