Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Maatweg    

Eén dag in tweede helft september: asfaltonderhoud.

Diverse locaties

Tot eind september: asfaltonderhoud.

Brahmslaan

Tot eind september: asfaltwerkzaamheden basketbalveld (nieuwe toplaag en belijning).

Botermarkt

Tot begin oktober: herstraten.

Bisschopsweg (N414)

Tot en met 18 oktober: afgesloten na kruispunt met de Eemdijk vanwege werkzaamheden aan Eembrug. Op dinsdag 18 oktober is de Eemdijk niet bereikbaar vanaf de Bisschopsweg.

Let op: Op dinsdag 27 en woensdag 28 september wordt tussen 9.00 en 16.00 uur, namens de provincie, nieuw asfalt aangebracht op het kruispunt van de Bisschopsweg (N414) en De Kronkels. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor verkeer naar de Eemdijk blijft de Bisschopsweg bereikbaar in één richting. Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.

Eemdijk

Tot eind november: aanleggen regenwaterriool (en herstraten) aan zuidzijde Eemdijk tussen Vaartweg en grens bebouwde kom richting Baarn. Let op: dit deel is volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Eemlandia (44 - 52) en Veenestraat (66a - 66d)

Tot eind november: herinrichten in combinatie met nuts- en rioolwerk.

Industrieterreinen Zuidwenk en De Kronkels

Tot eind december: verzwaren glasvezelnetwerk.

Dorpsstraat

Vanaf 3 oktober tot eind maart: herinrichten in verschillende fases. Zie www.bunschoten.nl/dorpsstraat.

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Wegwerkzaamheden

Voor de jaren 2022 en 2023 is een globale planning gemaakt voor de werkzaamheden aan de wegen in de gemeente Bunschoten. Deze planning is hieronder te downloaden en geeft inzicht wanneer welke weg globaal aan de beurt is. Dit kan zowel gaan om het herstraten van de rijbaan en/of trottoir als het opnieuw inrichten van locaties binnen de gemeente. Per project worden de omwonenden en andere betrokken vooraf tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en eventuele omleidingen.

Heeft deze pagina u geholpen?