Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Havenstraat    

Dinsdag 17 en woensdag 18 mei: herstraatwerkzaamheden. Omleiding voor fietsers en bestemmingsverkeer via de Westdijk langs het strandje.

Oostelijke Randweg

Tot medio mei: afrondende werkzaamheden nieuw fietspad.

Oostdijk

Tot medio mei: werkzaamheden Overtoom.

Diverse locaties

Tot eind mei: herstellen wegmarkeringen. Wegen worden niet afgesloten. Enige hinder mogelijk.

Westdijk

Tot begin juli: Westdijk en Fokjesweg tussen Westdijk en Frans Jacobsweg afgesloten voor al het verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Wegwerkzaamheden

Voor de jaren 2022 en 2023 is een globale planning gemaakt voor de werkzaamheden aan de wegen in de gemeente Bunschoten. Deze planning is hieronder te downloaden en geeft inzicht wanneer welke weg globaal aan de beurt is. Dit kan zowel gaan om het herstraten van de rijbaan en/of trottoir als het opnieuw inrichten van locaties binnen de gemeente. Per project worden de omwonenden en andere betrokken vooraf tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en eventuele omleidingen.

Heeft deze pagina u geholpen?