Wilt u graag weten waar en wanneer er in de gemeente Bunschoten wegwerkzaamheden plaatsvinden? U vindt de meest actuele (weg)werkzaamheden en eventuele afsluitingen op deze pagina. 

Skatebaan

Tot eind februari: werkzaamheden aanleg nieuwe skatebaan.

Sint Nicolaasweg

Tot eind maart: graafwerkzaamheden bij Sint Nicolaasweg, Veenestraat, Cornelis Houtmanstraat, Meerkoet en Waterhoen vanwege vervangen middenspanningskabel. 

Dorpsstraat

Tot medio april: herinrichten in fases. 

Vinkenweg en Frans Jacobsweg

Tot medio mei: vernieuwen wegfundering, nieuw asfalt en bermverharding. Vinkenweg (vanaf Vaartweg tot en met kruising Bloklandseweg) en Frans Jacobsweg (van komgrens met Bunschoten-Spakenburg tot kruispunt Fokjesweg) afgesloten. Kruispunt met Fokjesweg blijft open.

Rengerswetering Zuiderland

Bouwen brugverbindingen tussen Noordelijke Kampen en Zuiderland en aanleggen delen openbare ruimte na oplevering woningen.

Wegwerkzaamheden

Voor de jaren 2022 en 2023 is een globale planning gemaakt voor de werkzaamheden aan de wegen in de gemeente Bunschoten. Deze planning is hieronder te downloaden en geeft inzicht wanneer welke weg globaal aan de beurt is. Dit kan zowel gaan om het herstraten van de rijbaan en/of trottoir als het opnieuw inrichten van locaties binnen de gemeente. Per project worden de omwonenden en andere betrokken vooraf tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden, planning en eventuele omleidingen.

Heeft deze pagina u geholpen?