Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina wordt duidelijk wie er mag stemmen, hoe u uw stem kunt uitbrengen, bij welke stembureaus u terecht kunt en vindt u de uitslagen terug van eerdere verkiezingen.

Vanwege het coronavirus worden er extra maatregelen genomen om het stemproces zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan looproutes, kuchschermen, andere beschermingsmaterialen en extra bezetting van de stembureaus. Ook kan er door mensen van 70 jaar en ouder worden gestemd via het zogenoemde briefstemmen.

Gezondheidscheck

U ontvangt thuis eind februari/begin maart informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Als u wel aan de gezondheidscheck voldoet, kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen? Dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan geen stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.

Wie mag er stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen. De kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. Voor de Tweede Kamerverkiezing moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • Beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid trouwens automatisch. U hoeft hier dus niets voor te doen.

Hoe kunt u stemmen?

Als u voldoet aan bovenstaande punten, ontvangt u een stempas, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Deze ontvangt u uiterlijk twee weken voor de verkiezing. Heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via onderstaand formulier. 

Vervangende stempas aanvragen (nog niet beschikbaar)

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies van het gemeentehuis (op afspraak). Neem in dat geval een geldig identiteitsbewijs mee.

Volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in te vullen en uw handtekening te zetten. Vergeet niet een kopie van het legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. De gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of bent u in het buitenland als de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen via onderstaand formulier.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt dit formulier opsturen naar de gemeente Bunschoten, t.a.v. het team Verkiezingen, postbus 200, 3750 GE Bunschoten. 

Kiezerspas

Bent u op de dag van de verkiezingen in een andere gemeente? Geen probleem! Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven, bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een kiezerspas aan te vragen.

Tijdelijk of permanent in buitenland

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk? En kunt u niet bij volmacht uw stem (laten) uitbrengen? Neem dan contact op met de gemeente waar u ingeschreven staat om een registratieverzoek (model M3) in te dienen. 

Woont u (permanent) in het buitenland? Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u zich registreren in de gemeente Den Haag.
Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Briefstemmen

Op dit moment zijn de exacte regels betreffende briefstemmen nog niet duidelijk en vastgesteld. Zodra er meer bekend is, zal dit uitgewerkt worden.

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Bunschoten worden in totaal 11 stembureaus ingericht. Deze stembureaus zijn op woensdag 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Ook een gehandicaptenparkeerplaats is bij elk stemlokaal aanwezig.

Stembureaus

 1. Petrakerk, Vondelstraat 13
 2. Immanuelkerk, Plevier 2
 3. Sporthal De Kuil, Torenvalk 47
 4. Gemeentehuis, Stadsspui 1
 5. CGK Bunschoten De Fontein, Bikkersweg 7
 6. De Samenklank Muziekcentrum, Bikkersweg 86
 7. Noorderkerk, Kerkstraat 20
 8. GKBS Adventkerk, Heemstedesingel 1
 9. De Westerkerk, Van der Duyn van Maasdamlaan 1
 10. Vaartkerk Eemdijk, Vaartweg 3
 11. Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20

U ontvangt bij elke verkiezing een stempas met daarop het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Maar u mag zelf bepalen bij welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Extra stembureaus

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn vanwege het coronavirus de volgende stembureaus extra geopend van 7.30 tot 21.00 uur voor kiezers die tot een risicogroep (kunnen) worden gerekend. 

 • Gemeentehuis, Stadsspui 1 (op 15 en 16 maart)
 • Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 (alleen op 15 maart)
 • De Samenklank Muziekcentrum, Bikkersweg 8 (alleen op 16 maart)

Borden

Politieke partijen kunnen tijdens hun campagne vanaf februari op de volgende locaties hun posters plakken op de daarvoor bestemde borden:

 • Rotonde Nijkerkerweg/Oostelijke randweg
 • Hermitage (Bikkersweg)
 • Wijnands autobedrijf (De Kronkels)
 • Rotonde Bikkersweg/Westsingel
 • Eemdijk: Vaartweg/ Ringweg

Eerdere verkiezingsuitslagen

Bent u op zoek naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Bunschoten? Dan kunt u onderstaand document downloaden. U vindt alle verkiezingsuitslagen ook op www.allecijfers.nl.

Bekijk de uitslag van de vorige Tweede Kamerverkiezingen

Databank

In de databank met verkiezingsuitslagen van de Kiesraad kunt u meer verkiezingsuitslagen vinden. Daarvoor kunt u terecht op de website van de gemeente Utrecht.

Informatie in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Bekijk deze video op YouTube