De gemeente Bunschoten heeft een Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Deze nota schetst het veiligheidsbeeld van de gemeente en beschrijft de prioriteiten, doelstellingen en aanpak voor de komende jaren.

Wat te doen bij een ramp?

Denk vooruit! Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Maar wat is een goede voorbereiding? Hieronder leest u over wat te doen in geval van een ramp.

Tips voor rampen in Nederland

Van rampen horen we bijna dagelijks. Maar dan gaat het meestal om gebeurtenissen die zich ver weg voltrekken. Een ramp lijkt eigenlijk iets on-Nederlands: dat overkomt ons toch niet? Inderdaad, een tsunami of een orkaan ligt in Nederland niet echt voor de hand. Maar er zijn andere rampen die hier beslist niet ondenkbaar zijn. Gelukkig kan iedereen zich daar wel op voorbereiden. De gouden tip luidt: denk vooruit. Kijk op www.crisis.nl voor veel nuttige informatie.

Verblijf binnenshuis

Wat is een goede voorbereiding? In elk geval één waarbij er rekening wordt gehouden met een onverwacht lang verblijf binnenshuis. Eten en drinkwater voor minimaal drie dagen in huis hebben en zorgen voor een draagbare radio met extra batterijen. Daarmee kunt u de rampenzender volgen voor meer informatie. Dit is de regionale omroep. Het is dus belangrijk dat u van tevoren weet waar deze zender zit. Als de stroom langdurig uitvalt, is het altijd handig om kaarsen of een goede zaklamp in huis te hebben.

Grote brand

Als er sprake is van een grote brand in een woonwijk, een winkelcentrum of een fabriek bestaan er noodplannen. U kunt uzelf voorbereiden door altijd even te kijken waar de nooduitgang is als u in een groot gebouw bent. Tijdens een brand: neem kinderen en gehandicapten zo snel mogelijk mee het gebouw uit. Maak doeken nat om voor neus en mond te kunnen houden. En ga nooit terug een brandend gebouw in.

Overstroming

Geen land ter wereld heeft een fellere strijd tegen het water geleverd dan het onze. En toch blijft het risico van een overstroming aanwezig. Grote delen van Nederland liggen immers onder de zeespiegel. Ook hiervoor geldt: denk vooruit. Bedenk bijvoorbeeld bij wie u terecht kunt als u uw huis moet verlaten. Als er echt een overstroming aankomt, zorg dan dat u een noodpakket klaar heeft om mee te nemen (kleding, medicijnen, belangrijke papieren, enz.) De overheid is op een overstroming goed voorbereid; volg zo goed mogelijk de aanwijzingen.

Gevaarlijke stoffen

Als er op grote schaal gevaarlijke stoffen als chloor of ammoniak vrijkomen, waarschuwt de gemeente u met de sirene of geluidswagens. Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de rampenzender. U krijgt dan te horen wat u moet doen. Haal niet uw kinderen van school. De schoolleiding weet wat ze moet doen in zo'n geval. Sluit in huis alles af wat voor ventilatie dient. Bel wel even uw buren of ze weten wat ze moeten doen.

Terroristische aanslag

Politie en justitie werken nauw samen om een aanslag te voorkomen. Waarschuw in een verdachte situatie altijd de politie.

Uitval van stroom, gas, water en/of telefoon

Als dit soort voorzieningen langdurig uitvallen, is het noodzakelijk om voldoende voedsel en drinkwater in huis te hebben. Meer informatie over de situatie krijgt u via de rampenzender op een draagbare radio. Telefoneren is in een geval als dit niet aan te raden; overbelasting van het telefoonnet maakt de zaak alleen maar erger.

Meer informatie

Als iedereen goed voorbereid is op rampen, kunnen de gevolgen ervan beperkt blijven. De campagne over rampen en risico's helpt bij die voorbereiding. Er is bijvoorbeeld een speciale website: www.crisis.nl. Bezoekers van de site komen door het intoetsen van de eigen postcode te weten welke risico's er zijn in hun eigen omgeving. Ook staat er welke rampenzender in de regio geldt.

Heeft deze informatie u geholpen?