Op deze pagina vindt u onder meer informatie over het strooibeleid van de gemeente Bunschoten, de strooiroutes voor dit seizoen en het uitvoeringsplan.

Strooibeleid

De provinciale wegen N199 (Amersfoortseweg), N414 (Bisschopsweg) en N806 (Nijkerkerweg en een gedeelte van de Oostelijke Randweg) vallen onder het strooibeleid van de provincie Utrecht. Alle andere wegen in het dorp vallen onder het strooibeleid van de gemeente Bunschoten. Het kan dus gebeuren dat de provinciale wegen al wel zijn gestrooid en de gemeentelijke wegen nog niet of andersom.

Preventief strooien

De gemeente strooit in principe preventief. Dat is mogelijk, omdat we beschikken over natzout. Het grote voordeel van preventief strooien met natzout is dat het gladheid voorkomt. De gemeente Bunschoten heeft vier natzoutstrooiers die pekelwater mengen met zout tijdens het strooien. Hierdoor hecht het natzout zich direct vast aan het wegdek en kan het niet wegwaaien.

Helaas is het weer ondanks alle meetgegevens niet altijd te voorspellen. Daarom controleert onze coördinator ook fysiek. Als het onverwachts glad wordt, zijn we genoodzaakt om curatief te strooien. Dit houdt in dat er wordt gestrooid wanneer op een aantal plaatsen in de gemeente gladheid is geconstateerd. 

Strooiroutes

Hoofd- en ontsluitingswegen, busroutes en belangrijke doorgaande fietspaden hebben de hoogste prioriteit. Benieuwd naar de strooiroutes?

Bekijk de kaart met strooiroutes

Wanneer de verwachting is dat de gladheid langer aanhoudt, worden op werkdagen ook wegen rondom belangrijke openbare voorzieningen gestrooid. Bij ijzel en hevige sneeuwval worden in principe alle wegen gestrooid, waarbij de hoogste prioriteit ligt bij de doorgaande wegen.

Voetpaden en trottoirs in woonwijken worden niet door de gemeente gestrooid. U wordt verzocht om de voetpaden en trottoirs voor uw perceel zoveel mogelijk zelf schoon te houden. Omdat het verder onmogelijk is om alle hoofdwegen en fietspaden in de gemeente in een kort tijdbestek te strooien, wordt de gladheid bestreden volgens vastgestelde routes en prioritering. Wist u dat een strooiactie, waarbij de volledige route wordt afgewerkt met vier voertuigen, ongeveer 3 uur duurt? 

Zoutkisten

Op risicovolle locaties in de gemeente, zoals bij hellingen en bruggen, worden gele zoutkisten geplaatst. Wanneer gladheid optreedt, kunt u als bewoner deze gladheid zelf bestrijden met zout uit zo’n kist. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u het zout uit deze kist gebruikt voor de bestrijding van gladheid op uw eigen perceel.

Blijf alert bij gladheid

Het blijft opletten voor u als weggebruiker tijdens een vorstperiode. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Advies is om uw snelheid aan te passen. Daarnaast is het belangrijk dat u niet vanzelfsprekend aanneemt dat er gestrooid is op uw route. De medewerkers van Snel Herstel houden de hoofdwegen goed in de gaten bij voorspelde gladheid. Toch kan het voorkomen dat er onverhoopt niet gestrooid is en hoofdwegen glad zijn. Constateert u dit? Dan kunt u iedere dag bellen naar 033 – 299 1411. U wordt dan (ook buiten openingstijden van het gemeentehuis) automatisch doorverbonden met de storingstelefoon en de dienstdoende medewerker. Voor overige vragen en/of opmerkingen over de gladheidbestrijding kunt contact opnemen met hetzelfde nummer.