In bepaalde gebieden heeft u een parkeervergunning nodig om te parkeren. Bij de gemeente Bunschoten kunt u online een parkeervergunning aanvragen.

Online regelen

Bij het online aanvragen van uw parkeervergunning heeft u nodig:

  • Een identiteitsbewijs;
  • Eventueel: een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel. Deze heeft u alleen nodig wanneer u een aanvraag doet in naam van een bedrijf.

Online nieuwe parkeervergunning aanvragen

Wijziging in parkeervergunning doorgeven

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een parkeervergunning? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningzuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een parkeervergunning kunt aanvragen. Als u gebruik wilt maken van de digitale dienstverleningzuil, dan moet u uw identiteitsbewijs, DigiD, gegevens voor internetbankieren en eventueel een inschrijvingsbewijs van de KvK mee te nemen. Als u de vergunning nodig hebt voor uw leaseauto of bedrijfswagen, dan moet u een kopie van het leasecontract meenemen en een verklaring van uw werkgever waarin staat dat u de auto gebruikt voor uw werk. 

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw parkeervergunning, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Kosten

  • 1.18.1: Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor een periode van maximaal 36 maanden: € 100,60
  • 1.18.2: Het verkrijgen van een parkeervergunning op grond van de ‘Parkeerverordening Bunschoten 2011’ voor een periode van maximaal 36 maanden: € 100,60
  • 1.18.3: Het wijzigen van een kenteken in een parkeerontheffing of parkeervergunning als bedoeld in artikel 1.18.1 en 1.18.2: € 28,00
  • 1.18.4: Het verkrijgen van een duplicaat van de ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.1 of 1.18.2, vanwege vermissing van het origineel: € 28,00

Voorwaarden

U kunt de parkeervergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar van het voertuig óf gebruiker van een leaseauto of bedrijfsauto.
  • U woont in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente.
  • U hebt geen eigen parkeerplek, zoals een garage of oprit.

Heeft deze informatie u geholpen?