Jongeren tot 18 jaar met problemen kunnen gebruikmaken van de jeugdhulp. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. De gemeente regelt de toegang tot de jeugdhulp.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp. Dit is specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg).
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sociaal Team de Lingt

Heeft uw kind speciale zorg of extra hulp nodig? Dan kunt u een beroep doen op uw gemeente. De gemeente geeft jeugdhulp aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Team de Lingt van de gemeente. In overleg met u kan het Sociaal Team ook onderdelen uit aanvullende zorg inschakelen. Uw hulpvraag staat daarbij centraal. Voor sommige vragen kan het Sociaal Team je terugverwijzen of doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar de huisarts of naar specialistische zorg en behandeling.

Hoe kunt u jeugdhulp krijgen?

  • Als u een kind hebt waarvoor u hulp nodig hebt, meldt u dit bij Sociaal Team de Lingt door het aanmeldformulier in te vullen.
  • U voert een gesprek met Sociaal Team de Lingt over de situatie van uw kind. U geeft tijdens dit gesprek aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke.

Aanmelden bij Sociaal Team de Lingt

Inkoop jeugdhulp regio Amersfoort

De jeugdhulp in de regio Amersfoort bereidt zich voor op de toekomst. Vanaf 1 januari 2024 verzorgt MetMaya bijna alle specialistische jeugdhulp aan jeugd tot 18 jaar in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Veel blijft hetzelfde, zoals de kwaliteit van de hulp en ondersteuning. Een aantal dingen wordt beter. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze jeugd nu én in de toekomst de hulp en ondersteuning krijgt die ze nodig hebben.

Kijk voor alle informatie over de vernieuwde jeugdhulp in de regio Amersfoort op www.hulpenondersteuningregioamersfoort.nl .

Heeft deze informatie u geholpen?