Het leerlingenvervoer is er voor primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Voorwaarden

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

Achtergrond

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

Bij vervoer naar een basisschool kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat ouders (van wie het gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan €24.300,- per jaar) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw precieze inkomen en eventueel het inkomen van uw partner.

Hoe werkt het?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school

Dit formulier kunt u afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Het formulier online invullen is helaas niet mogelijk.

Heeft deze informatie u geholpen?