Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer wordt ingezet bij bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen.