Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer wordt ingezet bij bijvoorbeeld ziekte, een beperking of gedragsproblemen.

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die:

 • Niet zelfstandig kunnen reizen door een ziekte, beperking of gedragsproblemen;
 • Naar het speciaal onderwijs (SO) gaan;
 • Naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaan;
 • Naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan;
 • Een basisschool op basis van religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Is de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer?
 • Hoe zelfstandig is uw kind? Het uitgangspunt is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren.

Is er sprake van de dichtstbijzijnde toegankelijke school die passend is voor uw kind? Als u kiest voor een school die verder weg is gelegen, komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Soorten vergoedingen

De volgende vergoedingen zijn mogelijk:

 • Fietsvergoeding;
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer met begeleiding;
 • Vergoeding voor het eigen vervoer;
 • Vergoeding voor het taxivervoer of schoolbus.

Aanvragen leerlingenvervoer

Elk schooljaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend voor leerlingenvervoer. De medische situatie van uw kind, zijn of haar zelfstandigheid en de regelgeving kunnen namelijk veranderen. Ouders/verzorgers van leerlingen die al gebruikmaken van leerlingenvervoer kunnen hun nieuwe aanvraag voor 2023 - 2024 indienen via onderstaand digitaal formulier.

Vervoersverklaring (alleen bij eerste aanvraag)

Let op: bij deze aanvraag kunt u een vervoersverklaring toevoegen. Dit is alleen nodig als u voor de allereerste keer leerlingenvervoer aanvraagt. Download de vervoersverklaring (pdf, 639 kB). Deze verklaring kunt u vervolgens door de school laten invullen. Aan het einde van het digitale aanvraagformulier kunt u de ingevulde verklaring als bijlage toevoegen. Het kan voorkomen dat u de vervoersverklaring pas later kunt aanleveren bij de gemeente Bunschoten, bijvoorbeeld omdat de school dit soort verklaringen in één keer behandelt. In dat geval kunt u de ingevulde vervoersverklaring later opsturen naar leerlingenvervoer@bunschoten.nl

Leerlingenvervoer aanvragen

De aanvragen worden getoetst aan de de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2021   (externe link)

Contact

Voor vragen, meer informatie of het doorgeven van wijzigingen kunt u mailen naar leerlingenvervoer@bunschoten.nl of telefonisch contact opnemen via 033 – 299 1411.

Heeft deze informatie u geholpen?