Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer wordt ingezet bij bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedragsproblemen. 

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen die:

 • Niet zelfstandig kunnen reizen door een ziekte, handicap of gedragsproblemen;
 • Naar het speciaal onderwijs (SO) gaan;
 • Naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaan;
 • Naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan;
 • Een basisschool op basis van religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • Is de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer?
 • Hoe zelfstandig is uw kind? Het uitgangspunt is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen te stimuleren.  

Is er sprake van de dichtstbijzijnde toegankelijke school die passend is voor uw kind? Als u kiest voor een school die verder weg is gelegen, komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Vergoeding leerlingenvervoer

De volgende vergoedingen zijn mogelijk: 

 • Fietsvergoeding;
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer met begeleiding;
 • Vergoeding voor het eigen vervoer;
 • Vergoeding voor het taxivervoer of schoolbus.

Aanvragen leerlingenvervoer

Elk schooljaar moet opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer ingediend te worden. De medische situatie van uw kind, zijn of haar zelfstandigheid en de regelgeving kunnen namelijk veranderen. Voor nieuwe leerlingen kan een aanvraagformulier worden gevraagd bij de consulenten leerlingenvervoer van de gemeente Bunschoten. Ouders/verzorgers van leerlingen die al gebruik maken van leerlingenvervoer krijgen in april een aanvraagformulier toegezonden. De aanvragen worden getoetst aan de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bunschoten 2015.

Contact

Voor informatie of het doorgeven van wijzigingen kunt u mailen naar leerlingenvervoer@bunschoten.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen 033 – 299 1411.

Heeft deze informatie u geholpen?