Wilt u als verenigingenergiebesparende maatregelen nemen? Dan kunt u Stimuleringslening aanvragen.