Wilt u als verenigingenergiebesparende maatregelen nemen? Dan kunt u Stimuleringslening aanvragen.

Als gemeente vinden we duurzaamheid een belangrijk thema en willen we verenigingen stimuleren hun gebouwen en complexen te verduurzamen. Als maatschappelijke organisatie of VvE kunt u een Stimuleringslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. 

Door het energiezuiniger maken van uw gebouw of complex daalt niet alleen de energierekening, het draagt ook bij aan een beter milieu. De Stimuleringslening is een lening tegen gunstige voorwaarden. Het bedrag dat geleend kan worden, bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 40.000,-. De rente die wordt gevraagd bedraagt 1,6 procent en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Hoe werkt het?

De Stimuleringslening loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), maar om de lening te kunnen krijgen is gemeentelijke goedkeuring nodig.

Aanvraagformulier

U kunt een aanvraagformulier invullen. Het ingevulde formulier met de bijbehorende bijlagen (zie formulier) kunt u afgeven bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar:

Gemeente Bunschoten
Team Omgevingsontwikkeling o.v.v. Aanvraag Stimuleringslening
Postbus 200
3750 GE Bunschoten-Spakenburg

Als u aan alle voorwaarden voldoet en de gemeente akkoord gaat met uw geplande energiebesparende maatregelen, krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief en aanvraagformulier dat naar SVn moet worden verzonden. Ook zij toetsen de aanvraag. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte met de overeenkomst van de geldlening voor de Stimuleringslening. Nadat alle papieren ondertekend zijn, komt de geldlening beschikbaar in een bouwkrediet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van de Stimuleringslening? Lees dan verder op www.svn.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rieneke Gerkema via e-mail r.gerkema@bunschoten.nl of via tel. 033 2991 411.

Heeft deze informatie u geholpen?