Kapotte straatverlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Het bedrijf CityTec voert het onderhoud uit. Meldingen over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u direct doorgeven aan CityTec.

Melding doorgeven Citytec

Als u een melding maakt van een kapotte lantaarnpaal, vergeet dan niet het lichtmastnummer te vermelden. Dit nummer vindt u op de lantaarnpaal zelf. Storingen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur ook melden via 088 - 100 2731. Dit nummer is 's avonds bereikbaar voor spoedmeldingen.

Planning

Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen direct onderhoud wordt gepleegd bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen.

Heeft deze informatie u geholpen?