Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Via het Omgevingsloket Online kunt u kijken of u een vergunning nodig hebt, een vergunning aanvragen of een melding doen. Ook krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Vergunning checken of aanvragen via Omgevingsloket Online

 

Vervolg

De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de vergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als deze termijn verstreken is en er geen bezwaar is ingediend, mag u beginnen met de werkzaamheden.

Aangevraagde en verleende vergunningen bekijken

Kosten

Als u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, worden leges in rekening gebracht.

Hulp bij het aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningszuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een vergunning kunt aanvragen.

Heeft deze informatie u geholpen?