Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning kunt u (online) aanvragen in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Een evenementenvergunning dient uiterlijk 3 maanden voor het evenement te worden aangevraagd. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig, maar bent u wel verplicht het evenement te melden bij de gemeente.

Kleinschalige evenementen

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straatbarbecue? Dan hoeft u het evenement alleen online te melden bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Kleinschalig evenement melden

De voorwaarden voor een kleinschalig evenement zijn:

 • Het evenement vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag
 • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • Het evenement wordt niet gehouden op recreatiepark ’t Kleine Zeetje of het Spuiplein
 • Het evenement wordt uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement gemeld bij de burgemeester

Voorschriften

Na ontvangst van het meldingsformulier stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. Als de burgemeester vervolgens binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw melding geen tegenbericht heeft verzonden, mag u het evenement houden. U moet zich dan wel houden aan onderstaande voorschriften.

Openbare orde

U stelt de omwonenden op de hoogte van het evenement en zorgt ervoor dat zij geen overlast ondervinden van het evenement.

(Brand)veiligheid

 • U mag geen kramen plaatsen voor (nood)uitgangen en brandblusmiddelen
 • U moet tussen de kramen een gangpad van tenminste 1,10 meter breed vrijlaten
 • U moet op het buitenterrein een minimale doorgang van 3,5 meter voor hulpverleningsvoertuigen vrijhouden
 • U moet bij het bakken in oliën en vetten gebruik maken van een door de brandweer goedgekeurde bakwagen
 • U moet bij de bakplaats en/of barbecue een poederblusser of CO-s blusser paraat hebben

Milieubescherming

Bij een evenement op of aan de openbare weg moet u het terrein schoon achterlaten.

Dranghekken

Als u dranghekken wilt gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de heer J. van Houwelingen via het telefoonnummer 033 - 299 1411. Aan het gebruik van dranghekken zijn kosten verbonden die bij u in rekening worden gebracht.

Overige evenementen

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een kleinschalig evenement die hierboven genoemd zijn? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. De kosten voor een evenementenvergunning zijn in 2024 € 33,-. Voor evenementen met een verhoogd risicoprofiel bedragen de kosten € 275,-.

Evenementenvergunning aanvragen

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

 • De openbare orde
 • Het voorkomen of beperken van overlast
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen
 • De zedelijkheid of gezondheid
 • De bescherming van het milieu

Heeft deze informatie u geholpen?