Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning kunt u (online) aanvragen in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Een evenementenvergunning dient uiterlijk 3 maanden voor het evenement te worden aangevraagd. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig, maar bent u wel verplicht het evenement te melden bij de gemeente.

Online regelen

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straatbarbecue of een fancy fair? Dan hoeft u het evenement alleen online te melden bij de gemeente. Dit kunt u doen via het formulier Meldingsformulier kleinschalig evenement.

Wilt u evenementenvergunning aanvragen? Dan kunt u dit online doen via het formulier Aanvraagformulier evenementenvergunning. Als u online een evenementenvergunning wil aanvragen, dan heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De geplande datum van het evenement;
 • Het tijdstip van aanvang en de duur van het evenement;
 • De locatie van het evenement;
 • Het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat u verwacht;
 • De diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek;
 • De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.

Hulp bij het aanvragen
Heeft u hulp nodig bij het melden van uw evenement of het  aanvragen van een evenementenvergunning? Dan helpen wij u hier graag bij. In het gemeentehuis staat een digitale dienstverleningszuil, waar u (wanneer nodig met hulp) een evenement kunt melden of een vergunning kunt aanvragen.

Hoe werkt het?

Kleinschalige evenementen: geen vergunning nodig, wel melden
Organiseert u een straatbarbecue, buurtfeest of fancy fair? Dan valt het evenement onder een kleinschalig evenement en heeft u geen vergunning nodig. U moet het evenement wel melden bij de gemeente. Dit kunt u doen onder het kopje 'Online regelen'.

De voorwaarden voor een kleinschalig evenement zijn:

 • Het evenement vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag;
 • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur;
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Het evenement wordt niet gehouden op recreatiepark ’t Kleine Zeetje of het Spuiplein;
 • Het evenement wordt uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement gemeld bij de burgemeester.

Na ontvangst van het meldingsformulier stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. Als de burgemeester vervolgens binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw melding geen tegenbericht heeft verzonden, mag u het evenement houden. U moet zich dan wel houden aan onderstaande voorschriften:

- Openbare orde
U stelt de omwonenden op de hoogte van het evenement en zorgt ervoor dat zij geen overlast ondervinden van het evenement.

- (Brand)veiligheid

 • U mag geen kramen plaatsen voor (nood)uitgangen en brandblusmiddelen;
 • U moet tussen de kramen een gangpad van tenminste 1,10 meter breed vrijlaten;
 • U moet op het buitenterrein een minimale doorgang van 3,5 meter voor hulpverleningsvoertuigen vrijhouden;
 • U moet bij het bakken in oliën en vetten gebruik maken van een door de brandweer goedgekeurde bakwagen;
 • U moet bij de bakplaats en/of barbecue een poederblusser of CO-s blusser paraat hebben.

- Milieubescherming
Bij een evenement op of aan de openbare weg moet u het terrein schoon achterlaten.

- Dranghekken
Als u dranghekken wilt gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de heer W. Hopman via het telefoonnummer 033 - 299 1411. Aan het gebruik van dranghekken zijn kosten verbonden, die bij u in rekening worden gebracht.

Overige evenementen: vergunning nodig
Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een kleinschalig evenement die hierboven genoemd zijn? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Dit kunt u doen onder het kopje 'Online regelen'.

Kosten

De kosten voor een evenementenvergunning zijn € 27,-. Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een kleinschalig evenement.

Voorwaarden

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van

 1. De openbare orde.
 2. Het voorkómen of beperken van overlast.
 3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 4. De zedelijkheid of gezondheid.
 5. De bescherming van het milieu.

Heeft deze informatie u geholpen?