In een raadscommissie worden onderwerpen besproken en voorbereid die vervolgens in de gemeenteraad komen. In een raadscommissie zitten afgevaardigden van politieke partijen.