De gemeente Bunschoten kent een raadgevend referendum. Bij een referendum kunnen inwoners voor of tegen stemmen over een voorstel waarover de gemeenteraad al een besluit heeft genomen. Met de in januari 2021 geïnstalleerde referendumcommissie is de gemeente Bunschoten in staat een verzoek goed op te pakken. Jules van der Vliet, Lammert Bos en Nico van Herpen vormen samen de referendumcommissie. Esther ter Horst is plaatsvervangend lid.

Heeft u een vraag aan de referendumcommissie en wilt u met hen in contact komen? Dat kan door een mail te sturen naar referendumcommissie@bunschoten.nl.