De komende tijd werkt de gemeente Bunschoten aan een Omgevingsvisie. Via deze weg nemen we je mee in wat een Omgevingsvisie is en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren om een Omgevingsvisie te maken. 

In de Omgevingsvisie van onze gemeente staat straks wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Bunschoten spelen. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Bunschoten er in 2040 uitziet. De Omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie te maken.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande losse wetten vervangt. Deze wetten gaan allemaal over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment gaan de 26 wetten, die gericht zijn op jouw leefomgeving, samen verder in de Omgevingswet. 

Makkelijker en sneller

De Omgevingswet moet de regels makkelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. De wetten en regels in de Omgevingswet worden straks simpeler en het aanvragen van vergunningen gaat sneller. Daarnaast gaat het proces straks volledig digitaal. Je kunt dan eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. In dit Omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld. Net als de regelgeving van de waterschappen. 

De Omgevingswet heeft ook een maatschappelijk doel. De wet is bedoeld om fijn te (blijven) wonen in onze gemeente en de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarom belangrijke thema’s in de Omgevingsvisie. 

Wat heb ik er aan?

We willen de mooie dingen in onze leefomgeving waar we trots op zijn graag beschermen of zelfs verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In deze visie staat dus eigenlijk waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan. 

Belangrijk kader

De Omgevingsvisie is straks het belangrijkste kader voor de ontwikkeling van onze gemeente. Daarom is het heel belangrijk dat alle wensen, doelen en ambities die in de Omgevingsvisie staan op een goede manier tot stand komen. De Omgevingsvisie gaat over onze hele gemeente: zowel de dorpen als het buitengebied. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. Dat betekent dat onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid in de hele visie terugkomen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken. 

Je kunt als de Omgevingsvisie klaar is ook makkelijk lezen waar we als gemeente voor staan en welke keuzes we maken. De Omgevingsvisie wordt namelijk geen dik papierwerk dat alleen voor de gemeente bedoeld is. De Omgevingsvisie is straks te lezen via een website. Daarop komt ook een interactieve kaart. Zo kan je precies zien wat de doelen zijn voor het gebied waarin jij woont of werkt!

Meer informatie

Wil je meer weten over wat er in de Omgevingsvisie komt te staan? Dat lees je op de pagina 'Waar gaat de Omgevingsvisie over?'.

Animatie Omgevingsvisie gemeente Bunschoten

Denk mee over je leefomgeving

De Omgevingsvisie is dus voor iedereen in onze gemeente belangrijk. Daarom willen wij die Omgevingsvisie graag samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties opstellen. Als eerste stap hierbij organiseren we in februari 2021 de Maand van de Omgevingsvisie. Tijdens deze maand kan je op allerlei manieren jouw mening geven, meedenken en meepraten. 

Wij willen graag van je weten hoe jij de toekomst van de gemeente voor je ziet. Wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Willen we meer veilige fietspaden of geven we de auto meer ruimte? Of willen we meer natuur en recreatie? Het gaat om de vraag hoe Bunschoten er in 2040 uit moet zien. De komende tijd zoeken we antwoorden op die vraag, samen met jullie: de inwoners, ondernemers, instellingen en iedereen die zich betrokken voelt bij Bunschoten. Samen voor een beter Bunschoten! Denk jij met ons mee? Vul dan de enquête in of meld je aan voor één of meerdere meedenkavonden!

Naar de enquête

Meld je aan voor een (of meer) meedenkavond(en)

Teken- en kleurwedstrijd voor basisschoolleerlingen

Welke ideeën heb jij over de toekomst van onze gemeente? Hoe zien Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk of Zevenhuizen er straks uit? Waar staat jouw huis? En dat van je vriendje of vriendinnetje, of van opa of oma? Wat moet er voor jou allemaal te doen zijn in Bunschoten? Heb jij goede ‘innovatieve’ plannen voor het klimaat? We hebben jullie creatieve ideeën hard nodig! Dus: helpen jullie ons mee?!

Download 

De kleurplaat is te vinden in de speciale themakrant van 13 januari 2021. Heb je die gemist? Download dan hieronder de kleurplaat. Teken en kleur in de verrekijker hoe jij onze mooie gemeente ziet in de toekomst. Laat je fantasie gaan, niets is te gek! 

Download de kleurplaat

Inleveren

Heb je je tekening af? Dan kan je hem via onderstaand formulier uploaden. Doe dit voor 4 maart 2021! Wij kiezen de mooiste drie inzendingen uit en deze winnaars krijgen een speelgoedbon met leuke verrassing uit handen van de wethouder!

Lever je tekening in

Hoe staat Bunschoten er nu voor? 

Om te bedenken hoe de gemeente Bunschoten er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom hebben we een leefomgevingsfoto opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente Bunschoten nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bekijk de leefomgevingsfoto

Themakrant Omgevingsvisie

Heb je de themakrant van 13 januari 2021 gemist? Je kunt 'm hieronder downloaden.

Contact

Heb je vragen over de Omgevingsvisie, ideeën of wil je meedenken? Neem dan contact op met één van de projectleiders Jan van der Bosch of Naomi Zijderveld. Je kan dit het beste doen door een mailtje te sturen naar omgevingsvisie@bunschoten.nl.