De komende tijd werkt de gemeente Bunschoten aan een Omgevingsvisie. Via deze weg nemen we je mee in wat een Omgevingsvisie is en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren om een Omgevingsvisie te maken. 

In de Omgevingsvisie van onze gemeente staat straks wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Bunschoten spelen. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Bunschoten er in 2040 uitziet. De Omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie te maken.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande losse wetten vervangt. Deze wetten gaan allemaal over hoe we de ruimte in Nederland inrichten en gebruiken. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment gaan de 26 wetten, die gericht zijn op jouw leefomgeving, samen verder in de Omgevingswet. 

Makkelijker en sneller

De Omgevingswet moet de regels makkelijker maken en meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. De wetten en regels in de Omgevingswet worden straks simpeler en het aanvragen van vergunningen gaat sneller. Daarnaast gaat het proces straks volledig digitaal. Je kunt dan eenvoudig in het landelijke Omgevingsloket nagaan of een vergunning aangevraagd moet worden. In dit Omgevingsloket zijn landelijke, provinciale, en gemeentelijke regelgeving gebundeld. Net als de regelgeving van de waterschappen. 

De Omgevingswet heeft ook een maatschappelijk doel. De wet is bedoeld om fijn te (blijven) wonen in onze gemeente en de leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarom belangrijke thema’s in de Omgevingsvisie. 

Wat heb ik er aan?

We willen de mooie dingen in onze leefomgeving waar we trots op zijn graag beschermen of zelfs verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In deze visie staat dus eigenlijk waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan. 

Belangrijk kader

De Omgevingsvisie is straks het belangrijkste kader voor de ontwikkeling van onze gemeente. Daarom is het heel belangrijk dat alle wensen, doelen en ambities die in de Omgevingsvisie staan op een goede manier tot stand komen. De Omgevingsvisie gaat over onze hele gemeente: zowel de dorpen als het buitengebied. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. Dat betekent dat onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid in de hele visie terugkomen. Zo zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken. 

Je kunt als de Omgevingsvisie klaar is ook makkelijk lezen waar we als gemeente voor staan en welke keuzes we maken. De Omgevingsvisie wordt namelijk geen dik papierwerk dat alleen voor de gemeente bedoeld is. De Omgevingsvisie is straks te lezen via een website. Daarop komt ook een interactieve kaart. Zo kan je precies zien wat de doelen zijn voor het gebied waarin jij woont of werkt!

Meer informatie

Wil je meer weten over wat er in de Omgevingsvisie komt te staan? Dat lees je op de pagina 'Waar gaat de Omgevingsvisie over?'.

Animatie Omgevingsvisie gemeente Bunschoten

Toekomstbeelden

Op woensdag 12 januari 2022 heeft er een tweede digitale meedenkavond plaatsgevonden over de Omgevingsvisie. Er is gesproken over de toekomstbeelden van de gemeente Bunschoten. Benieuwd wat die toekomstbeelden precies zijn?

Lees meer over de toekomstbeelden

Hoe staat Bunschoten er nu voor? 

Om te bedenken hoe de gemeente Bunschoten er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom hebben we een leefomgevingsfoto opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente Bunschoten nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bekijk de leefomgevingsfoto(externe link)

Themakrant Omgevingsvisie

Heb je de themakrant Omgevingsvisie gemist? Je kunt 'm hieronder downloaden.

Contact

Heb je vragen over de Omgevingsvisie, ideeën of wil je meedenken? Neem dan contact op met één van de projectleiders Jan van der Bosch of Naomi Zijderveld. Je kan dit het beste doen door een mailtje te sturen naar omgevingsvisie@bunschoten.nl.