In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uit ziet. Het is dus eigenlijk de agenda voor waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan. De leefomgeving gaat over veel verschillende dingen. In Bunschoten delen we de Omgevingsvisie daarom op in vier thema’s die we hieronder uitleggen. Op deze manier houden we een duidelijk overzicht van wat we allemaal in onze Omgevingsvisie op willen schrijven. Zo kunnen we onderwerpen snel terugvinden als we ernaar op zoek zijn. 

Thema 1: Typisch Bunschoten

Bunschoten heeft een rijke cultuurhistorie. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de historische gebouwen en plekken (cultureel erfgoed) in de gemeente, zoals de boerderijen aan de Dorpsstraat en de historische haven met de botters en de botterwerf. Ook heeft de gemeente een kenmerkend landschap en archeologisch erfgoed, zoals de polders en de stadsweide. De sterke identiteit die van generatie op generatie wordt doorgegeven hoort ook hierbij. Dat zit in de manier hoe we met elkaar omgaan, of aan ons hoge ambitieniveau en in onze cultuur, denk aan de klederdracht, de boeren- en visserscultuur en het dialect. 

De gemeente Bunschoten heeft naast de woonkernen ook een open landschap met veel groen en water. Hier gebeuren verschillende activiteiten, die wisselen van boeren tot vrije tijd besteden. Daarnaast leven er in dit landschap verschillende diersoorten, zoals weidevogels en vissen. Typisch Bunschoten gaat dus ook over de ontwikkeling en het behoud van het landschap en de natuur, en over alles wat in de natuur leeft en gebruikmaakt van het landschap.

Wij zijn benieuwd hoe Bunschoten er volgens jou in 2040 uitziet. Wat is de identiteit, uitstraling en het karakter van Bunschoten in 2040? Wie wonen er straks in Bunschoten en wat is er dan belangrijk? Vind je bijvoorbeeld dat de gemeente zich meer zou moeten inspannen voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en elementen in de gemeente? Of wil je zelf meer doen om deze waarde te behouden?

Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

 • Cultuurhistorie & erfgoed
 • Omgevingskwaliteit
 • Natuur & landschap

Thema 2: Wonen in Bunschoten 

Jouw woonomgeving is belangrijk, want het is de omgeving waarin je je thuis voelt. Het is daarom fijn als je prettig kan wonen. Of het ergens prettig wonen is of niet, heeft met veel verschillende dingen te maken. Aan de ene kant gaat het over de huizen waarin mensen wonen, denk aan nieuwbouw, bestaande bouw, particuliere en sociale woningbouw en de verschillende soorten gebouwen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over of er een supermarkt in de buurt is, of je in de omgeving een rondje kan fietsen en hardlopen en of er een huisarts en apotheek dichtbij is. 

Ook het milieu heeft invloed op onze woonomgeving. De kwaliteit van bijvoorbeeld de lucht of bodem heeft effect op hoe gezond onze leefomgeving is. Veel stofdeeltjes in de lucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten of milieuschade. Het is belangrijk dat tegen te gaan om gezond en prettig te kunnen wonen. 

Het thema Wonen in Bunschoten gaat ook over een veilige leefomgeving. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het voorkomen van ongelukken en het handhaven door boa’s als er overlast wordt veroorzaakt. Denk ook aan maatregelen die worden genomen voor de veiligheid bij evenementen, het aanpakken van misdaden op straat en het zorgen voor een veilig gevoel voor iedereen. Eigenlijk gaat het thema dus over alles wat als inwoner van de gemeente in het dagelijks leven belangrijk is.

Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

 • Wonen
 • Veilige leefomgeving
 • Gezonde leefomgeving
 • Bodem & milieu
 • Zorg & maatschappelijke ondersteuning
 • Sport & spelen
 • Onderwijs

Thema 3: Duurzaamheid in Bunschoten

Het thema Duurzaamheid in Bunschoten heeft ook veel onderwerpen. Hoe willen we in Bunschoten omgaan met duurzame energie? Willen we windmolens? Of zonnepanelen? Of toch een andere vorm van duurzame energie? Maar ook bouwen zonder gas is een belangrijk onderwerp voor het thema duurzaamheid. Daarnaast speelt circulariteit ook een steeds belangrijkere rol. Circulariteit is het opnieuw gebruiken van materialen. Recyclen is een voorbeeld hiervan. Circulariteit is belangrijk omdat we dan bronnen gebruiken die niet op kunnen raken. Het is ook beter voor de natuur, omdat afval weer wordt hergebruikt. 

Ook het beschermen van de gemeente tegen de gevolgen van klimaatverandering is een belangrijk onderdeel van dit thema. De planeet warmt op, de zeespiegel stijgt en we ervaren steeds grotere weersextremen (zware regenbuien en meer hitte). Hete zomers zijn een risico voor ouderen die vaak slecht tegen de hitte kunnen. We moeten er met elkaar dus voor zorgen dat we deze gevolgen zo veel mogelijk voorkomen. Hoe we omgaan met water in onze gemeente speelt daarbij ook een rol. Bijvoorbeeld hoe makkelijk regen in het riool kan stromen of in de Eem, het randmeer of het water in de havens en de sloten in de polder. 

Kort gezegd, dit thema gaat over ervoor zorgen dat de gemeente voorbereid is op de toekomst.

Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire economie
 • Water

Thema 4: Ondernemen in Bunschoten

Dit thema gaat over alles wat met werken en ondernemen te maken heeft in de gemeente. De gemeente heeft verschillende bedrijventerreinen: Zuidwenk, Haarbrug, Haarbrug-Noord, Haarbrug-Zuid, De Kronkels en De Kronkels-Zuid. Ieder bedrijventerrein heeft zijn eigen uitdagingen. Hoe kijk jij daarnaar en wat vind je voor de toekomst belangrijk? 

De gemeente Bunschoten heeft naast de bedrijventerreinen een aantrekkelijk open landschap, waarin boeren bijvoorbeeld groente verbouwen of vee houden. Blijft dit ook in de toekomst zo? En wat moet er gebeuren met leegstaande schuren en stallen als een boer stopt met zijn bedrijf? 

Ondernemers zijn ook te vinden in het centrum, met bijvoorbeeld een eigen winkel of restaurant. Voor hen is recreatie en toerisme een belangrijk onderwerp. Wat kunnen mensen van binnen en buiten de gemeente in Bunschoten doen en beleven? Wat kunnen inwoners doen in hun vrije tijd? Waarom is de gemeente Bunschoten voor bezoekers interessant? Moet de gemeente Bunschoten meer energie stoppen in toerisme & recreatie? Of willen we juist niet te veel bezoekers aantrekken?

Dit thema gaat ook over de bereikbaarheid van de gemeente Bunschoten. Een goede en vooral ook veilige bereikbaarheid van en vanuit Bunschoten is belangrijk voor inwoners en ondernemers. Denk aan een goede kwaliteit wegen, openbaar vervoer en veilige fietspaden. Daarnaast is duurzaamheid ook belangrijk voor bereikbaarheid. Moeten er bijvoorbeeld meer laadpalen komen voor elektrische auto’s? Of vind je dat de gemeente het delen van auto’s en gebruik van openbaar vervoer moet aanmoedigen?

Onderwerpen die bij dit thema horen zijn:

 • Bedrijvigheid
 • Agrarische sector
 • Recreatie & toerisme
 • Mobiliteit