Dit zijn de actuele nieuwsberichten van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het archief van de website.

 • Vindt u het leuk om bewoners te adviseren over energiebesparing? Meld u dan aan als vrijwillige energiecoach. Als energiecoach geeft u bewoners tips over hoe ze zowel geld als energie kunnen besparen: van eenvoudige maatregelen, zoals het vervangen van gloeilampen door ledlampen, tot grotere maatregelen, als het aanschaffen van zonnepanelen om het huis te verduurzamen. 
 • Op dinsdagavond 2 november konden geïnteresseerde inwoners van de gemeente Bunschoten meedenken over de ontwikkeling van de eilanden 5, 6 en 7 van Rengerswetering. En met succes. Er werd enthousiast meegepraat en meegedacht over de voorlopige planopzet en de bijbehorende sfeerbeelden.
 • De zomer is voorbij, wat betekent dat honden sinds 1 november weer zijn toegestaan bij ’t Kleine Zeetje tot en met 31 maart 2022. Dit gebied is gedurende de winterperiode een losloopgebied met opruimplicht.
  Hond op het strand
 • De gemeente Bunschoten biedt vier keer per jaar de gratis ophaalservice van grof tuinafval aan, zoals snoeihout van bomen en struiken. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op woensdag 27 oktober. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Meldt u zich dan voor dinsdag 26 oktober 16.30 uur aan bij ROVA via 033 – 422 8500. 
 • Tot en met 31 juli 2022 kunnen 1.000 inwoners van de gemeente Bunschoten gebruikmaken van de subsidie Nadere regel Energiebesparing Bunschoten 2021-2022. De gemeente Bunschoten wil met deze subsidie inwoners stimuleren om energie te besparen. 
 • In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in onze gemeente worden gebouwd. Tiny houses is klein wonen op een oppervlakte van maximaal circa 50 m². De afgelopen periode is er in samenwerking met woningstichting Het Gooi en Omstreken gewerkt aan de planvorming om de bouw van tiny houses te kunnen realiseren. Dit plan wordt op woensdag 8 september besproken in de commissie Ruimte.
  Planlocatie tiny houses en huurwoningen omcirceld
 • De coronacrisis heeft bij veel ondernemers gezorgd voor grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Misschien bent u wel een van die ondernemers. Als dat zo is, wil de gemeente Bunschoten u graag helpen. Daarvoor werken wij samen met het Geldloket Amersfoort, het startpunt voor ondernemers in zwaar weer. 
 • Vanaf maandag 23 november start aannemer Boskalis in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe met de voorbereidende werkzaamheden om de Westdijk te saneren en herstellen. Dit is nodig omdat de Thermisch Gereinigde Grond (TGG), die in 2016 bij de dijkversterking is aangebracht, verontreinigd blijkt. Het herstellen van de Westdijk duurt naar verwachting tot het najaar van 2021.
RSS feed