Dit zijn de actuele nieuwsberichten van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het archief van de website.

  • De gemeente Bunschoten werkt aan bestuurlijke vernieuwing en vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de gemeente en de politiek. Daarom is besloten om jaarlijks een kinderburgemeester aan te stellen. De eerste kinderburgemeester wordt eind van dit schooljaar gekozen uit groep 7 van het basisonderwijs en is dan het volgend schooljaar in groep 8 kinderburgemeester van de gemeente Bunschoten.
  • Kunt u uw woonlasten (huur of hypotheek, inclusief gas, water en elektriciteit) niet of nauwelijks meer betalen door de nadelige effecten van de coronacrisis? Wellicht biedt de TONK-regeling uitkomst. 
  • In de zomer is het aangenaam vertoeven bij ’t Kleine Zeetje. Dit plezier kan echter bedorven worden door loslopende honden en hondenpoep op het strand en de ligweide. Daarom geldt er van 1 april tot en met 31 oktober weer een verbod voor honden in dit gebied.
  • In dit bericht vindt u de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2021 in de gemeente Bunschoten.
  • Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 verplicht in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. 
  • De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom essentieel om agrarische ondernemers en erfeigenaren juist nu op onafhankelijke wijze bij te staan en te faciliteren. Iedere agrarische ondernemer en erfeigenaar in de provincie Utrecht krijgt daarom de gelegenheid om zich gesubsidieerd te laten coachen en begeleiden door een onafhankelijke plattelandscoach. Deze plattelandscoach begeleidt u om tot keuzes te komen die u, uw familie en uw bedrijf verder helpen.
  • Vanaf maandag 23 november start aannemer Boskalis in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe met de voorbereidende werkzaamheden om de Westdijk te saneren en herstellen. Dit is nodig omdat de Thermisch Gereinigde Grond (TGG), die in 2016 bij de dijkversterking is aangebracht, verontreinigd blijkt. Het herstellen van de Westdijk duurt naar verwachting tot het najaar van 2021.