Vanwege het veranderende klimaat krijgen we te maken met langere periodes van droogte en intensere regenval. Piekbuien zorgen voor overbelasting van het riool en vergroten de kans op overstromingen. Door regenwater op te vangen in bijvoorbeeld een regenton kan het gebruikt worden voor planten in de tuin. Ook kan de regenpijp afgekoppeld worden van het riool.

Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. Door de regenwaterpijp af te koppelen, helpt u planten en diertjes die in de bodem leven en draagt u bij aan voldoende grondwater. Het grondwater op peil houden is onder andere van belang om water beschikbaar te hebben in droge tijden.

Afvoeren regenwater

Let wel op of het water écht goed weg kan lopen als de regenwaterpijp afgekoppeld is. Water loopt namelijk niet weg als er teveel tegels liggen of als de bodem niet goed waterdoorlatend is. Een plantenborder helpt, een grindstrook, een ondergrondse infiltratiekrat en als laatste optie een bestrate afvoergoot langs uw pad naar de openbare weg, groenstrook of watergang. Afwateren naar een verdiept liggende trampoline kan ook. Dan stroomt het water daar naar toe en kan het daar langzaam in de bodem wegzakken.

Wij helpen u graag!

De klimaatadaptatiecoach van de gemeente Bunschoten geeft u graag gratis advies over hoe u uw regenwaterpijp kunt afkoppelen en hoe u uw woning en tuin bestendig kan maken tegen hitte, droogte, hevige regenval en wateroverlast. .