Een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of een winkelgebied, waarin ondernemers en/of eigenaren samenwerken aan en in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving; dat is een Bedrijveninvesteringszone (afgekort BIZ). Het is een instrument voor en door ondernemers, waarbij investeringskosten voor de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers uit het BIZ-gebied. 

Om tot een BIZ te komen, dienen ondernemers en/of eigenaren eerst een BIZ-meerjarenplan op te stellen. In dit plan staat wat zij gezamenlijk willen uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Wanneer de gemeente akkoord gaat met het BIZ-meerjarenplan vindt er nog een stemming plaats onder de ondernemers. Deze stemming wordt ook wel de draagvlakmeting genoemd. Ondernemers en/of eigenaren kunnen zich uitspreken in de draagvlakmeting over het meerjarenplan. Bij voldoende steun kunnen met inzet van de BIZ-subsidie activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ.

Verzoek

Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Haarbrug-Noord heeft in april van dit jaar een plan ingeleverd bij de gemeente. De stichting wil de beveiligingstaken op bedrijventerrein Haarbrug-Noord graag continueren. Wanneer er tijdens de draagvlakmeting voldoende draagvlak is, gaat de nieuwe periode per 1 januari 2022 van start. De nieuwe periode duurt tot 31 december 2026. 

Draagvlakmeting

Wilt u meer weten over de draagvlakmeting? Klik dan op onderstaande knop.

Draagvlakmeting Haarbrug-Noord