De gemeente Bunschoten heeft in samenwerking met het Volwassenenfonds een pilot opgericht om sporten toegankelijker te maken voor inwoners uit onze gemeente die moeten leven van een minimuminkomen. Deze pilot duurt tot eind van dit jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen in Bunschoten met een laag inkomen weinig budget hebben om mee te kunnen doen met o.a. sport. Deze regeling maakt dit mogelijk en stimuleert een gezonde levensstijl. 

Contributie

Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat de contributie/het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het fonds vergoedt tot een maximaal bedrag van € 300 per jaar voor sport. Mocht er na het betalen van de contributie nog geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag attributen aan te vragen tot een maximaal bedrag van € 50.

Vastgesteld budget

Met de pilot kunnen 63 inwoners met een laag inkomen ondersteund worden. Voor de regeling is een vastgesteld budget beschikbaar. Als dit budget bereikt is, kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Kijk voor meer informatie op www.volwassenenfonds.nl.

Aanvraag indienen

Via het CLIP kan een aanvraag ingediend worden bij het Volwassenenfonds. Op de woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur is er inloopspreekuur (Bikkersweg 30). Een afspraak kan ook ingepland worden via het algemene nummer van De Boei. Dat is 033 - 299 2922. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen contact opnemen met hun klantmanager inkomen.