In de gemeente Bunschoten liggen aan de Westdijk twee vakantieparken. Het college van B&W heeft besloten om een breder onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van toekomstbestendige recreatieparken. 

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten, waaronder huisvesting, sociale kwesties, veiligheid, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en het effect op het omliggende gebied.

Quickscan

Nederland staat bekend om zijn bloeiende recreatiesector, waarbij goed functionerende vakantieparken van groot belang zijn voor de regionale economie en de leefbaarheid van ons gebied. Helaas is gebleken dat een deel van de parken niet langer functioneert als toeristische bestemming, maar eerder als permanente verblijfplaats. Uit een quickscan, gemaakt door de provincie Utrecht, is gebleken dat ook in de gemeente Bunschoten niet alle parken als toeristische bestemming worden gebruikt. 

Aantrekkelijk gebied

De problematiek op vakantieparken is complex, variërend van illegale permanente bewoning tot gebouwen zonder de juiste vergunningen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vitaliteit van de recreatiesector, maar ook voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Om dit aan te pakken en een duurzame toekomst voor onze vakantieparken te waarborgen, is het essentieel dat we een beter inzicht krijgen in de huidige situatie en de benodigde maatregelen om deze aan te pakken. 

Vervolg

Voor het onderzoek gaan we in gesprek met de betrokken stakeholders. Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hanneke Bovee via h.bovee@bunschoten.nl