Het goed scheiden van het groente-, fruit-, en tuinafval (gft) is belangrijk. Ons gft-afval bestaat uit waardevolle grondstoffen die we kunnen recyclen tot nieuwe producten, zoals compost. Helaas belanden er nog regelmatig andere spullen in de gft-container die hier niet in thuis horen. 

Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de gft-containers van zo’n zeshonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met vervuiling tussen zit, kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd. Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, aangezien er veel nuttige grondstoffen mee verloren gaan. Daarnaast wordt een afgekeurde vracht gft verbrand als restafval en verbranden van afval kost veel geld.

Geen plastic zakken en planken

In uw groene container mag alleen groente-, fruit- en tuinafval zoals etensresten, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen of onkruid, bladeren en takken. Nu zien we ook nog vaak houten planken, kattenbakgrind en dichtgeknoopte plastic zakken restafval in het gft. Allemaal voorbeelden van spullen die niet in de gft-container thuishoren. De komende tijd blijven medewerkers van ROVA de gft-containers controleren. Zorg dat er geen ander afval inzit, want dan wordt uw container niet geleegd. 

Extra Restafval+ container

Komt u niet uit met de ruimte in uw Restafval+ container? Gooi deze zakken restafval dan niet in uw gft-container! U kunt proberen nog beter te scheiden, zodat u minder restafval overhoudt. Komt u dan nog niet uit? Er kan via het klantcontactcentrum van ROVA (038 - 427 3777) een extra Restafval+ container aangevraagd worden als u een gezin heeft van 5 personen of meer. De kosten voor een extra container zijn € 70 per jaar.