De GGD doet dit jaar samen met het RIVM opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Tot en met 7 juli 2024 kunnen jongvolwassenen door heel Nederland de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Meedoen

Deelnemers geven informatie die voor het Rijk, de GGD en gemeenten van belang is om beleid te maken en actie te ondernemen om de gezondheid van de jongvolwassenen te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.