In het voorjaar van 2023 heeft Het PON & Telos onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Bunschoten. Uit dit onderzoek is gebleken dat inwoners de dienstverlening van de gemeente met gemiddeld een 7,1 waarderen. In het onderzoek zijn de resultaten van de gemeente Bunschoten vergeleken met andere gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan en qua grote vergelijkbaar zijn met de gemeente Bunschoten. 

Woon- en leefomgeving 

Het thema Woon- en leefklimaat gaat over de betrokkenheid van inwoners met hun woonomgeving, hun inzet voor de buurt en over samenwerking met de gemeente. De inwoners van de gemeente Bunschoten waarderen de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving gemiddeld met een 7,1. 

Verreweg het grootste deel van de inwoners (88%) geeft aan zich thuis te voelen in de buurt waar ze wonen, 81% geeft aan in een huis te wonen dat past bij hun situatie en wensen en 89% voelt zich meestal of altijd veilig. Daarnaast geeft 89% aan tevreden te zijn met de (gezondheids-) zorgvoorzieningen en winkels voor dagelijkse boodschappen.

Als aandachtspunten wordt onder andere meegegeven dat ten opzichte van 2021 minder buurtbewoners tevreden zijn over het openbaar vervoer (28% i.p.v. 74%) en over ontmoetingsplekken in de gemeente. 
 

Relatie inwoner-gemeente 

Het thema Relatie inwoner-gemeente gaat onder andere over het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur, of de gemeente inwoners laat meedenken en of de gemeente doet wat ze zegt. De inwoners van de gemeente Bunschoten waarderen de relatie tussen inwoners en de gemeente gemiddeld met een 6,6. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat meer inwoners ten opzichte van 2021 vinden dat de gemeente inwoners laat meedenken bij plannen, activiteiten en voorzieningen (55% i.p.v. 47%). Daarentegen zijn minder inwoners dan in 2021 het eens met de stelling dat de gemeente flexibel is als dat nodig is (38% i.p.v. 47%). 

Opvallend is dat, net als bij de vorige metingen, een grote groep inwoners niet eens/niet oneens antwoordt op de stellingen binnen dit thema. Dit zou kunnen betekenen dat veel inwoners geen duidelijke mening over dit thema hebben of hier geen kennis van of zicht op hebben.
 

Gemeentelijke dienstverlening 

Het thema Gemeentelijke dienstverlening gaat over de dienstverlening van de gemeente in de afgelopen 12 maanden, zoals het contact met de medewerker van de gemeente, de contactvorm en digitale dienstverlening. De inwoners van de gemeente Bunschoten waarderen de gemeentelijke dienstverlening gemiddeld met een 7,2. 

86% van de inwoners vond het makkelijk om een vraag te stellen of aanvraag te regelen en 83% van de inwoners geeft aan dat vragen zo goed mogelijk zijn beantwoord door een medewerker van de gemeente. De digitale dienstverlening is beoordeeld met een gemiddelde van 7,1 en de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente met een 6,9. Dit is hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
 

Zorg en welzijn 

Het thema Zorg en welzijn gaat over de gezondheid van inwoners en over hun maatschappelijke veerkracht. Dit thema wordt door de inwoners van de gemeente Bunschoten beoordeeld gemiddeld met een 7,1. 

De tevredenheid met het leven wordt beoordeeld met een 8,0 en gezondheid over het algemeen met een 7,7. 83% van de inwoners geeft aan voldoende contacten te hebben met andere mensen. 3% voelt zich (heel) vaak eenzaam en 22% voelt zich soms eenzaam. 

Als aandachtspunt is meegegeven dat meer inwoners ten opzichte van 2021 niet weten wat voor vrijwilligerswerk te doen (16% i.p.v. 8%) of hoe ze aan vrijwilligerswerk kunnen komen (9% i.p.v. 5%). 

Opmerkingen? Geef ze door!

De gemeente gaat de komende periode aan de slag met de resultaten van het onderzoek om zo de dienstverlening nog verder te verbeteren. Heeft u nog opmerkingen voor de gemeente? Dan kunt u deze altijd doorgeven. U kunt online een Snel Herstel melding doorgeven of in contact komen met een boa.