De Omgevingsvisie Bunschoten 2040 is vastgesteld. In de omgevingsvisie hebben we opgenomen wat we als gemeente belangrijk vinden om te behouden, maar ook welke uitdagen en opgaven we zien. Daarbij hebben we beschreven wat onze ambities voor de komende 20 jaar zijn.

In de omgevingsvisie van onze gemeente staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Het gaat over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente Bunschoten spelen. In de omgevingsvisie hebben we opgeschreven hoe wij willen dat Bunschoten er in 2040 uitziet. De omgevingsvisie is, als de omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente. Gemeenten zijn op grond van de omgevingswet verplicht om een omgevingsvisie te maken. 

Participatie omgevingsvisie


Aan de omgevingsvisie is lang gewerkt. Twee keer is de samenleving bij de omgevingsvisie betrokken. De eerste keer was begin 2021. Wij stelden toen de vraag hoe u wilt dat de samenleving in Bunschoten er in 2040 uitziet. Via vier meedenkavonden kwam er een schat aan informatie binnen en we kregen een goed beeld van de vraag wat u als samenleving belangrijk vindt. Jammer genoeg moesten we deze bijeenkomst digitaal organiseren vanwege de Covid-19 pandemie. Naast de meedenkavonden is er ook een enquête uitgezet en hebben we een tekenwedstrijd georganiseerd. Op de enquête kregen we een paar honderd reacties.

Met de inbreng vanuit de 1e participatieronde zijn we aan de slag gegaan en hebben we drie Toekomstbeelden beschreven. Deze drie Toekomstbeelden hebben we de samenleving voorgelegd in een 2e participatieronde. Deze bestond uit twee meedenkavonden die plaatsvonden in januari 2022. De eerste avond konden alle inwoners deelnemen, de tweede avond was voor specifiek uitgenodigde organisaties in Bunschoten. Ook deze bijeenkomsten waren digitaal vanwege Covid-19.

De inbreng vanuit de 2e participatieronde hebben we verwerkt in het ontwerp van de omgevingsvisie zoals die er nu ligt. We hebben de omgevingsvisie gebiedsgericht uitgewerkt. Ook hebben we de drie Toekomstbeelden uitgewerkt naar drie ambities. De titels daarvan zijn Iedereen doet mee in Bunschoten”, “Het Boegbeeld van het Eemland” en “Samen Toekomstbestendig”. 

Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen

Vanaf 19 januari 2023 heeft de omgevingsvisie gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

We hebben de omgevingsvisie laten beoordelen op de milieugevolgen ervan. Deze zogeheten milieu-impactbeoordeling heeft  gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage gelegen. U kunt de milieu-impactbeoordeling hieronder vinden. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie? Dat leest u op de pagina 'Waar gaat de Omgevingsvisie over?'.

Animatie Omgevingsvisie gemeente Bunschoten

Toekomstbeelden

Op woensdag 12 januari 2022 heeft er een tweede digitale meedenkavond plaatsgevonden over de Omgevingsvisie. Er is gesproken over de toekomstbeelden van de gemeente Bunschoten. Benieuwd wat die toekomstbeelden precies zijn?

Lees meer over de toekomstbeelden

Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket(externe link). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Hoe staat Bunschoten er nu voor? 

Om te bedenken hoe de gemeente Bunschoten er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom hebben we een leefomgevingsfoto opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente Bunschoten nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bekijk de leefomgevingsfoto(externe link)

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op met de projectleider Martijn Rens. U kan dit het beste doen door een mailtje te sturen naar omgevingsvisie@bunschoten.nl.