Heeft u een parkeervergunning voor de Weikamp, Oostmaat, De Volharding, Ons Belang, Zuiderzeeboulevard, Kerkemaat, Havenstraat, Oude Haven, Havendijk, Hoekstraat en Maatjessteeg? Dan gaat er volgend jaar iets veranderen. We gaan van deze verschillende vergunningsgebieden namelijk één vergunningsgebied maken. 

Door het samenvoegen van de gebieden worden de regels eenvoudiger en duidelijker. Dit betekent dat er minder verwarring zal zijn over waar men met een vergunning mag parkeren.

Wat gaat er veranderen?

Er zijn op dit moment verschillende vergunningsgebieden in het centrum. Als men nu bijvoorbeeld een vergunning heeft voor de Kerkemaat, dan mag men alleen daar in de directe omgeving parkeren. We streven ernaar in de eerste helft van 2024 alle huidige vergunningsgebieden, met uitzondering van de Zuiderzeekade (bij de waterwoningen), in het centrum samen te voegen tot één vergunningsgebied. Dit betekent dat de parkeervergunning dan geldig is in het hele vergunningsgebied, wat het parkeren makkelijker maakt. 

Vergunning vanuit huis beheren

Daarnaast komt er een nieuw digitaal systeem voor parkeervergunningen. Dit zorgt ervoor dat inwoners hun vergunning vanuit huis kunnen beheren. Inwoners kunnen bijvoorbeeld een vergunning aanvragen en een kenteken wijzigen zonder de deur uit te hoeven. Een parkeervergunning aanvragen kost vanaf 2024 € 65,- per jaar. Elk adres mag één vergunning hebben, maar binnen deze vergunning kunnen meerdere kentekens opgenomen worden. Let wel op, slechts één kenteken kan tegelijkertijd 'actief' zijn. Daarnaast zijn er (net als nu al het geval is) maximaal 35 'tweede' vergunningen beschikbaar. Deze zijn duurder dan de eerste vergunning. Dit is om ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Dagvergunningen voor bezoek en bedrijven

Er komen dagvergunningen beschikbaar, bedoeld voor bezoekers en bedrijven die maar voor korte tijd willen parkeren. Met een dagvergunning kunt u maximaal 3 uur per dag parkeren. Ook kunnen zorgverleners speciale vergunningen aanvragen, zodat ze hun werk in het centrum kunnen doen zonder problemen met parkeren.

Buurtbewoners worden later per brief geïnformeerd

Met de samenvoeging van vergunningsgebieden, het digitale systeem en de regelingen voor bezoek willen we parkeren met een vergunning in het centrum makkelijker en efficiënter maken. Het plan “Aanwijzingsbesluit parkeerregelingen centrum Spakenburg”(externe link) ligt vanaf 16 november 2023 gedurende zes weken ter inzage. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Als alles volgens plan verloopt, worden de nieuwe regels voor een parkeervergunning in het centrum in de eerste helft van 2024 ingevoerd. Zodra er meer bekend is, ontvangen inwoners die in de genoemde gebieden wonen meer informatie over de veranderingen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wiebe van der Wijk via 033 - 299 1411