Op woensdagmiddag 27 maart kwam de kindergemeenteraad 2023-2024 samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst had als thema ‘Wees lief voor elkaar – stop pesten’. Dit thema is gekozen door kinderburgemeester Sophie Kocken.

De kinderen hebben meer geleerd over de achtergrond van pesten en er is verteld wat
de gemeente en De Boei doen om pesten tegen te gaan. Daarna zijn de kinderen met elkaar aan de slag gegaan. Aan de hand van een stellingenspel hebben ze hun mening geven over situaties rondom pesten. Vervolgens hebben ze in groepjes tips verzameld om pesten te stoppen. Deze tips worden onder andere op een poster gezet die aan de basisscholen wordt aangeboden. Als afsluiting kregen de kinderen armbandjes voor de hele klas met daarop de tekst ‘wees lief voor elkaar – stop pesten’. Daarnaast kregen ze een oorkonde, omdat het de laatste bijeenkomst was. 

De kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad bestaat uit afgevaardigde leerlingen van basisscholen uit de gemeente Bunschoten. Zij zijn dit schooljaar twee keer samengekomen met kinderburgemeester Sophie Kocken en burgemeester Melis van de Groep om het te hebben over een onderwerp dat voor hen belangrijk is.