De gemeente Bunschoten biedt verschillende soorten graven aan. Sommige graven gelden voor 20 jaar, andere voor 30 of 60 jaar. Als u een graf heeft, wordt u een jaar voordat de tijd voorbij is op de hoogte gebracht. Dan mag u kiezen om het graf langer te houden, bijvoorbeeld nog eens 10 of 20 jaar.

U kunt ook voor altijd begraven worden. Er zijn speciale graven voor onbepaalde tijd op beide begraafplaatsen. Dat betekent dat er niet is afgesproken wanneer het grafrecht eindigt. Meestal blijft een graf voor altijd bestaan zolang de begraafplaats er is. Maar er kunnen later dingen gebeuren waardoor het grafrecht toch eindigt. Voor meer details kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vraag van inwoners

Met het invoeren van grafrecht voor onbepaalde tijd is voorzien in de specifieke vraag van een deel van onze inwoners. De keuzemogelijkheden binnen de gemeente voor begraven is hiermee vergroot. Voor sommige inwoners is een graf voor onbepaalde tijd zeer betekenisvol.