Vanwege gezondheidsklachten moest burgemeester Melis van de Groep afgelopen december zijn taken neerleggen. Omdat het herstel van de burgemeester naar verwachting nog enige tijd duurt, heeft de commissaris van de Koning sinds 1 februari Albertine van Vliet benoemd tot waarnemend burgemeester. 

Melis van de Groep is sinds 2006 burgemeester van de gemeente Bunschoten. Samen met de wethouders vormt hij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeente Bunschoten heeft ook een kinderburgemeester. Voor het schooljaar 2022-2023 is dat Yilmaz Erdogan. 

Portefeuille

Burgemeester Van de Groep is verantwoordelijk voor:

  • Algemeen Bestuur en Kabinetszaken
  • Openbare Orde en (Integrale) Veiligheid en Politiezaken
  • Regionale samenwerking
  • Brandweer en Veiligheidsregio
  • Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
  • Horeca- en evenementenbeleid
  • Coördinatie integrale handhaving
  • Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
  • Juridische advisering en klachtenafhandeling
  • Externe betrekkingen en representatie

Contact

Wilt u in contact komen met de burgemeester of hem ergens voor uitnodigen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 033-299 1411, om zo samen naar de mogelijkheden te kijken.

Social media

Volg burgemeester Van de Groep ook via Twitter (externe link)en Instagram(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?