Melis van de Groep is sinds 2006 burgemeester van de gemeente Bunschoten. Samen met de wethouders vormt hij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeente Bunschoten heeft ook een kinderburgemeester. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat Sophie Kocken.

Portefeuille

Burgemeester Van de Groep is verantwoordelijk voor:

  • Algemeen Bestuur en Kabinetszaken
  • Openbare Orde en (Integrale) Veiligheid en Politiezaken
  • Regionale samenwerking
  • Brandweer en Veiligheidsregio
  • Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
  • Horeca- en evenementenbeleid
  • Coördinatie integrale handhaving
  • Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
  • Juridische advisering en klachtenafhandeling
  • Externe betrekkingen en representatie

Contact

Wilt u in contact komen met de burgemeester of hem ergens voor uitnodigen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 033-299 1411, om zo samen naar de mogelijkheden te kijken.

Social media

Volg burgemeester Van de Groep ook via Twitter (externe link)en Instagram(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?