College van B&W

Het college van B&W houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college neemt besluiten over voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie worden gedaan. Als het zwaardere onderwerpen betreft of het zijn onderwerpen waar grotere uitgaven mee gemoeid zijn, dan beslist de gemeenteraad. Deze voorstellen worden in de gemeentelijke organisatie voorbereid en het college besluit uiteindelijk om deze voorstellen aan de raad te doen. Ieder collegelid heeft zijn eigen portefeuille.

Een uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders sturen of een afspraak maken? Bel dan met 033 - 299 14 11.

Melis van de Groep

Burgemeester Melis van de Groep

Functie: burgemeester

Portefeuille:

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Regionale samenwerking

Meer informatie over burgemeester Melis van de Groep.

Bert Koops (ChristenUnie)

Bert Koops

Functie: wethouder

Portefeuille: 

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondzaken
 • Bouwen en Wonen
 • Openbare Voorzieningen en gebouwen
 • Milieu, duurzaamheid en Afvalbeheer
 • Personeel & Organisatie
 • Project Omgevingswet
 • Project De Kronkels-Zuid
 • Project Laakzone
 • Project Zuyderzee & Kuststrook Oost
 • Project Rengerswetering

Rick Beukers (VVD)

Rick Beukers

Functie: wethouder

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Openbare ruimte, Water en Wegen
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Dienstverlening, Communicatie en informatiebeleid
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Ondernemerschap en Deregulering

Alice Kok-van de Geest (ChristenUnie)

Alice Kok

Functie: wethouder

Portefeuille:

 • Zorg & Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Werk & Inkomen
 • Jeugd & Onderwijs
 • Cultuur & Erfgoed
 • Sport
 • Recreatie & Toerisme
 • Subsidiebeleid
 • Project IHP

Jan Jennekens

Jan Jennekens

Functie: secretaris/directeur

Nevenfuncties collegeleden

Heeft deze informatie u geholpen?