Het college van B&W houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college neemt besluiten over voorstellen die vanuit de ambtelijke organisatie worden gedaan. 

Als het zwaardere onderwerpen betreft of het zijn onderwerpen waar grotere uitgaven mee gemoeid zijn, dan beslist de gemeenteraad. Deze voorstellen worden in de gemeentelijke organisatie voorbereid en het college besluit uiteindelijk om deze voorstellen aan de raad te doen.

Uitnodiging

Ieder collegelid heeft zijn eigen portefeuille. Een uitnodiging aan het college van burgemeester en wethouders sturen of een afspraak maken? Bel dan met het Bestuurssecretariaat 033 - 299 1411 of stuur een email naar bestuurssecretariaat@bunschoten.nl

Burgemeester Melis van de Groep

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur en Kabinetszaken
 • Openbare Orde & (Integrale) Veiligheid en Politiezaken
 • Regionale samenwerking
 • Brandweer en Veiligheidsregio
 • Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
 • Horeca- en Evenementenbeleid
 • Coördinatie integrale handhaving
 • Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
 • Dienstverlening
 • Juridische advisering en Klachtenafhandeling
 • Externe betrekkingen en Representatie

Meer informatie over burgemeester Melis van de Groep

Wethouder Rick Beukers (VVD)

Wethouder Rick Beukers

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Bedrijventerreinen, inclusief Kronkels-Zuid
 • Implementatie Omgevingswet
 • Project Rengerswetering
 • Mobiliteit (Verkeer en Vervoer)
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Ondernemerschap en Deregulering

Wethouder Peter van Asselt (CDA)

Portefeuille: 

 • Sociaal Domein (Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs en project IHP
 • Sport
 • Cultuur en Erfgoed
 • Speelbeleid
 • Recreatie, Toerisme, Havens en Strand
 • Subsidiebeleid
 • Project Vogelpad 1
 • Project Bunschoten-Stad

Wethouder Wim de Jong (CAP)

Portefeuille:

 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondzaken
 • Openbare voorzieningen en Gebouwen
 • Openbare Ruimte, Water en Wegen
 • Milieu, Duurzaamheid en Afval

Gemeentesecretaris Jan Jennekens

Hoofd- en nevenfuncties

Heeft deze informatie u geholpen?