Melis van de Groep

 

Melis van de Groep is sinds 2006 burgemeester van de gemeente Bunschoten. Samen met de wethouders vormt hij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.