Woensdagmiddag 15 november kwam de kindergemeenteraad 2023-2024 voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst had het thema ‘Wees lief voor de natuur en het klimaat’. Dit thema is gekozen door kinderburgemeester Sophie Kocken. 

Burgemeester Melis van de Groep zat samen met kinderburgemeester Sophie Kocken de bijeenkomst voor. Tijdens deze middag heeft raadsgriffier Esther Hoogstraten meer over haar werk en de gemeenteraad verteld. Verder hebben de kinderen van klimaatburgemeester Lianne Schonewille geleerd waarom het thema belangrijk is en wat kinderen zelf kunnen doen om het klimaat en de natuur te beschermen. 

Groene Helden Challenge

Ook zijn de kinderen met elkaar aan de slag gegaan met de Groene Helden Challenge. Voor deze challenge hebben de kinderen samen concrete acties bedacht om de natuur en het klimaat te beschermen. Deze Groene Helden Challenge wordt nu verder uitgewerkt, waarna de challenge wordt uitgerold. Kinderen worden dan thuis en/of in de klas uitgedaagd om één van de door de kindergemeenteraad bedachte acties uit te voeren en hier op een leuke en originele manier publiciteit aan te geven. Meer informatie over de challenge volgt later. 
 

Samenstelling kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad bestaat uit afgevaardigde leerlingen van basisscholen uit de gemeente Bunschoten. Zij komen dit schooljaar twee keer samen met kinderburgemeester Sophie Kocken en burgemeester Melis van de Groep.