De Woonruimtecommissie vergadert iedere maand. Deze commissie adviseert over het al dan niet verlenen van voorrang bij de toewijzing van huurwoningen. 

De woonruimtecommissie bestaat uit vier personen:

 • Lammert Bos (voorzitter)
 • Janette Ruizendaal-Heijnsdijk (lid/waarnemend voorzitter)
 • Wim Muijs (lid)
 • Gerrit Kok (secretaris)

Het is voor inwoners mogelijk in te spreken tijdens het spreekuur. Dit spreekuur begint tijdens de vergaderingen om 19.15 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Gerrit Kok via 033 - 299 1411

Vergaderschema 2023

 • Maandag 23 januari
 • Maandag 27 februari
 • Maandag 27 maart
 • Maandag 24 april
 • Maandag 22 mei
 • Maandag 26 juni
 • Maandag 17 juli
 • Maandag 28 augustus
 • Maandag 25 september
 • Maandag 30 oktober
 • Maandag 27 november
 • Maandag 18 december

Heeft deze informatie u geholpen?