De Woonruimtecommissie vergadert iedere maand. Deze commissie adviseert over het al dan niet verlenen van voorrang bij de toewijzing van huurwoningen. 

De woonruimtecommissie bestaat uit vier personen:

 • Lammert Bos (voorzitter)
 • Janette Ruizendaal-Heijnsdijk (lid/waarnemend voorzitter)
 • Wim Muijs (lid)
 • Gerrit Kok (secretaris)

Het is voor inwoners mogelijk in te spreken tijdens het spreekuur. Dit spreekuur begint tijdens de vergaderingen om 19.15 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Gerrit Kok via 033 - 299 1411

Vergaderschema 2024

 • Maandag 29 januari
 • Maandag 26 februari
 • Maandag 25 maart
 • Maandag 29 april
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 8 juli (i.p.v. 24 juni)
 • Maandag 15 juli (gaat niet door)
 • Maandag 26 augustus
 • Maandag 30 september
 • Maandag 28 oktober
 • Maandag 25 november
 • Maandag 16 december

Heeft deze informatie u geholpen?