De Woonruimtecommissie vergadert iedere maand. Deze commissie adviseert over het al dan niet verlenen van voorrang bij de toewijzing van huurwoningen. De samenstelling van de commissie is als volgt:

De woonruimtecommissie bestaat uit vier personen:

 • Lammert Bos (voorzitter)
 • Janette Ruizendaal-Heijnsdijk (lid/waarnemend voorzitter)
 • Wim Muijs (lid)
 • Gerrit Kok (secretaris)

Het is voor inwoners mogelijk in te spreken tijdens het spreekuur. Dit spreekuur begint tijdens de vergaderingen om 19.15 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met Gerrit Kok via 033 - 299 1411. 

Vergaderschema 2022

 • Maandag 24 januari
 • Maandag 28 februari
 • Maandag 28 maart
 • Maandag 25 april
 • Maandag 23 mei
 • Maandag 27 juni
 • Maandag 11 juli
 • Maandag 22 augustus
 • Maandag 26 september
 • Maandag 24 oktober
 • Maandag 28 november
 • Maandag 12 december

Heeft deze informatie u geholpen?