In het najaar van 2024 gaat de gemeente verder met het ruimen van algemene graven en particuliere graven die niet verlengd zijn. Deze maand zijn hiervoor brieven verstuurd aan familieleden, dan wel voormalig rechthebbenden. 

Het is niet zo dat ieder familielid afzonderlijk geïnformeerd wordt. Controleert u zelf ook de grafnummers en overleg als familie met elkaar.

Informeren

Bij een algemeen graf wordt één van de familieleden tot en met de tweede graad per brief geïnformeerd. Dit kan een ouder of kind zijn. Tweedegraads is bijvoorbeeld een kleinkind, een broer of zus. Deze persoon hoeft niet de oudste te zijn. Het kan zelfs zijn dat vanwege de leeftijd gekozen wordt voor een jonger familielid. Houd dus in de gaten hoe lang geleden een dierbare is overleden en in welk graf deze persoon ligt begraven. Omdat families soms groot zijn en de gemeente geen zicht heeft op familieverhoudingen, adviseren wij u deze informatie te controleren. Bij het ruimen van particuliere graven informeert de gemeente de voormalige rechthebbende van het particulier graf. 

Gesprek

Het is altijd mogelijk om in een persoonlijk gesprek meer informatie te verkrijgen. Heeft u hier behoefte aan? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 033 - 299 1411

Grafnummers

Bij de algemene graven die in het najaar van 2024 geruimd worden, gaat het om de nummers AGA/24 t/m AGA/72. Deze graven zijn uitgegeven tussen 1986 en 1992. De particuliere graven die geruimd worden zijn EGE\121, EGE\127, EGE\128, EGE\134, EGE\137, EGE\141, EGE\146, EGE\149, EGE\156, EGE\166, EGE\176, EGE\177, EGE\186, EGE\187, EGE\237, EGE\301, EGE\330, EGE\368, EGE\411, EGE\479, EGE\481, EGE\486, EGE\493, EGE\496, EGE\503, EGE\510, EGE\514, EGE\517, EGE\519, EGE\526, EGE\538, EGE\543, EGE\545, EGE\546, EGE\547, EGE\552, EGE\554, EGE\556, EGE\560, EGE\566, EGE\567, EGE\575, EGE\577, EGE\579, EGE\580, EGE\582, EGE\587, EGE\596, EGE\600, EGE\605, EGE\606, EGE\614, EGE\618, EGE\623, EGE\630, EGE\631, EGE\638, EGE\639.