Het is vaak druk met parkeren in het centrum. Door onder andere het gebied waar men met een parkeerschijf moet parkeren uit te breiden en de tijden dat men hier mag parkeren aan te passen, is het de bedoeling dat (uitzonderlijk) lang parkeren in het hart van Spakenburg wordt tegengegaan en dat er zo vaker parkeerplekken vrijkomen. Wij leggen u graag uit wat er gaat veranderen.

Schansplein, Nieuwe Schans en deel Oostsingel

De gemeente is van plan om voor het gehele Schansplein, de Nieuwe Schans en een aantal parkeervakken langs de Oostsingel een parkeerschijfzone in te stellen. Dit houdt in dat men in dit gebied dan tussen 8.00 en 20.00 uur maximaal twee uur mag parkeren met een parkeerschijf. Omwonenden kunnen een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen.

Parkeergarage Oostpoort

In deze parkeergarage willen we 45 parkeerplaatsen toevoegen aan de parkeerschijfzone. Op deze parkeerplekken hoeft men nu geen parkeerschijf te gebruiken. Daarnaast wordt de tijd dat in de parkeergarage een parkeerschijf moet worden gebruikt aangepast naar maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur. Op dit moment is dat nog tot 18.00 uur. Tussen deze tijden mag men hier maximaal twee uur parkeren.

Kerkstraat, Spuistraat en Broerswetering

Op twee plekken wordt het gebied waar men met een parkeerschijf moet parkeren iets ingekort. Op de Spuistraat moet met een parkeerschijf worden geparkeerd vanaf de Kuyperstraat tot en met de Broerswetering. Tussen de Talmastraat en de Kuyperstraat zal een tweezijdig parkeerverbod worden ingesteld. In de Kerkstraat moet men met een parkeerschijf parkeren in het gebied tussen de Kerkstraat 12 (Weidelaan) tot en met de Sluisweg. Ook worden de tijden waarop in dit gebied een parkeerschijf nodig is wat opgerekt. Van maandag tot en met vrijdag mag u hier maximaal 2 uur parkeren tussen 8.00 en 20.00 uur. Deze nieuwe tijden gaan ook gelden voor het parkeerschijfzonegebied op de Broerswetering.

Visrokersplein

Op het Visrokersplein worden 15 parkeerplaatsen toegevoegd aan de parkeerschijfzone. Dit is één parkeerstrook, waar nu nog geen parkeerschijf nodig is.

Langer parkeren

Samengevat worden in het centrum dus meer bestaande parkeerplaatsen toegevoegd aan de parkeerschijfzone en wordt de tijd dat men een parkeerschijf nodig heeft op verschillende plekken langer. Mensen die langer dan twee uur willen parkeren, kunnen bijvoorbeeld uitwijken naar het deel van de Oostsingel, de parkeergarage of het Visrokersplein waar geen parkeerschijf nodig is. Daarnaast kan men ook gebruikmaken van het parkeerterrein bij ’t Kleine Zeetje en de scouting. Hier is vaak voldoende plek om (langer) te parkeren.

Meer informatie

De besluiten met de bijbehorende tekeningen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Er is nog niet bekend wanneer de nieuwe parkeerschijfzone op het Schansplein, Nieuwe Schans en een deel van de Oostsingel daadwerkelijk wordt ingevoerd. Ook weten we op dit moment nog niet wanneer de parkeerschijfzones bij de parkeergarage Oostpoort, Kerkstraat, Spuistraat, Broerswetering en Visrokersplein worden aangepast. Dit hangt onder andere af van het verdere verloop van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Vragen

Heeft u vragen over parkeren in het centrum? Neem dan contact op met Wiebe van der Wijk via 033 – 299 1411.