De subsidieplafonds en de subsidielijst voor 2024 zijn vastgesteld en vindt u hieronder. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Irma Zweekhorst via 033 - 299 1411.

Subsidieplafonds

 1. Het subsidieplafond voor Welzijn van de Algemene Subsidieverordening Bunschoten 2022 is (conform besluit college burgemeester en wethouders van 28 november 2023) als volgt vastgesteld:
  1. voor het onderdeel jeugd op € 310.413,-
  2. voor het onderdeel cultuur op: € 712.692-
  3. voor het onderdeel zorg op € 780.481,-
  4. voor leefbaarheid en sociale samenhang € 129.843,-
  5. eenmalige subsidies € 20.000,-

 2. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie Kinder- en peuteropvang 2023 is vastgesteld op € 100.782,-
 3. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidies Sportaccommodaties is vastgesteld op nihil
 4. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten is vastgesteld op € 36.000,-
 5. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie toerisme, recreatie en citymarketing 2024 is vastgesteld op € 187.613-
 6. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie collectieve preventie GGZ, OGGZ en preventieve verslavingszorg is vastgesteld op € 38.456,-
 7. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2023 is vastgesteld op € 108.798,-
 8. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie preventie schuldenproblematiek en schuldhulpverlening 2023 is vastgesteld op € 85.039,-
 9. Het subsidieplafond voor de Nadere regel subsidie muziekeducatie 2019 (1e wijziging) is vastgesteld op € 17.221,-

Voor alle subsidieplafonds geldt dat de aanvragen worden behandeld op grond van de procedures zoals die in de Algemene Subsidieverordening Bunschoten 2022 zijn vastgelegd. Subsidieaanvragen op deze terreinen die leiden tot een besteding boven het vastgestelde subsidieplafond worden geheel of gedeeltelijk geweigerd. 

Binnen de totalen van de bedragen genoemd onder 1 kunnen verschuivingen plaatsvinden.

Subsidielijst