In oktober 2019 hebben wij een enquête uitgezet, waarbij u heeft kunnen meedenken over de woningen in de gemeente Bunschoten en de kans kreeg om uw woonwensen aan ons door te geven. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend, en worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 18 februari. 

Ziet u in de toekomst liever meer sociale huurwoningen? Of moet er juist meer aandacht komen voor starters? Vindt u het bijvoorbeeld een goed idee om in te zetten op tiny houses? Samen met bureau Stec geven we een presentatie over de uitkomsten van de (1.400 keer ingevulde) enquête, waarna er ruimte is om te reageren en uw mening met ons te delen. Voor een gedeelte zal dit gebeuren aan de hand van een aantal stellingen.

Denk mee!

Grijp uw kans om mee te denken over dit onderwerp en kom dinsdag 18 februari naar het gemeentehuis van 19.00 tot 21.00 uur. Deze avond is bedoeld voor inwoners, maar ook voor werkgevers die belang hebben bij huisvesting van hun personeel. De inbreng van de aanwezigen wordt meegenomen in de eindrapportage naar de gemeenteraad en het college.