Rengerswetering, een woonwijk met een bijzonder karakter! Deze woonwijk ligt op een unieke veelzijdige locatie in Bunschoten-Spakenburg: enerzijds vlakbij de sfeervolle en historische dorpskern en anderzijds gelegen in de rust en ruimte van het landschap dat gekenmerkt wordt door de vele waterpartijen. 

Eiland 4

Inmiddels zijn ook de plannen voor eiland 4 in voorbereiding. De eerste contouren van het ontwerp zijn getoond tijdens een van de eerder georganiseerde meedenkavonden over Rengerswetering, waarbij inwoners in gesprek gingen met mensen die bij de ontwikkeling van het vierde eiland zijn betrokken. 

Parkrijk

Tijdens de vorige meedenkavond waren aanwezigen over het algemeen het meest enthousiast over het model Parkrijk. Ook de andere partijen waar overleg mee is gevoerd, gaven de voorkeur aan dit model. Dit model is dan ook uitgewerkt in het voorlopige plan.

Kenmerkend voor de gekozen opzet is dat er geen harde grens komt tussen het park en de bebouwing, maar dat deze juist met elkaar worden verweven. Er komen groene uitlopers vanuit het park het woongebied in, zodat de beleving van wonen aan het park wordt versterkt. Omgekeerd is er een sterke relatie gelegd tussen de school en het park.

De school en de supermarkt komen als grootste verkeerstrekkers bij de entree van het eiland. Naast ondergronds parkeren voor de woningen boven de winkelvoorzieningen komt er een groot parkeerterrein aan de voorzijde van de supermarkt. Bij de inrichting van het voorterrein van de supermarkt is ruimte gereserveerd voor andere functies, zoals een standplaats.

Voor de school is een kiss & ride-zone getekend. In de uitwerking wordt gekeken of deze strook tijdens de schooltijden ook gebruikt kan worden als schoolplein. Verder is waar mogelijk het fietsverkeer van het autoverkeer gescheiden. Hierdoor kunnen kinderen veiliger naar school fietsen.

Verder op het eiland komen verschillende types woningbouw. Zo zijn er naast zorgappartementen, sociale huur- en koopwoningen ook een aantal twee–onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen ingetekend. Het idee is dat zoveel mogelijk verschillende doelgroepen een woonplek kunnen vinden op eiland vier.

Definitief ontwerp en beeldkwaliteitsplan

De gemeente is bezig met de uitwerking, waarbij de ideeën en reacties van de eerdere meedenkavonden meegewogen worden. Er wordt een definitief ontwerp gemaakt voor het vierde eiland en er komt een beeldkwaliteitsplan. Daarbij wordt ook de financiële en technische haalbaarheid onderzocht.

Heeft deze informatie u geholpen?