Rengerswetering, een woonwijk met een bijzonder karakter! Deze woonwijk ligt op een unieke veelzijdige locatie in Bunschoten-Spakenburg: enerzijds vlakbij de sfeervolle en historische dorpskern en anderzijds gelegen in de rust en ruimte van het landschap  dat gekenmerkt wordt door de vele waterpartijen. 

Eiland 4

Er wordt inmiddels gebouwd op eiland 4. Het plan bestaat uit ongeveer 157 woningen, een school en een supermarkt. Dit is ontwikkeld met de samenwerkingspartners Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en Slokker Vastgoed BV. 

Parkrijk

De bewoners van Bunschoten zijn in een vroegtijdig stadium actief betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Zo zijn er onder andere drie modellen gepresenteerd aan de omwonenden, gemeente en andere betrokken partijen. Het hieruit voortgekomen voorkeursmodel ‘Parkrijk’ is dan ook de basis voor dit stedenbouwkundige plan. Ook andere input van de diverse stakeholders is meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Kenmerkend voor de gekozen opzet is dat er geen harde grens komt tussen het park en de bebouwing, maar dat deze juist met elkaar worden verweven. Er komen groene uitlopers vanuit het park het woongebied in, zodat de beleving van wonen aan het park wordt versterkt. Omgekeerd is er een sterke relatie gelegd tussen de school en het park.

De school en de supermarkt komen als grootste verkeerstrekkers bij de entree van het eiland. Naast ondergronds parkeren voor de woningen boven de winkelvoorzieningen komt er een groot parkeerterrein aan de voorzijde van de supermarkt. Bij de inrichting van het voorterrein van de supermarkt is ruimte gereserveerd voor andere functies, zoals een standplaats.

Voor de school is een kiss & ride-zone getekend. In de uitwerking wordt gekeken of deze strook tijdens de schooltijden ook gebruikt kan worden als schoolplein. Verder is waar mogelijk het fietsverkeer van het autoverkeer gescheiden. Hierdoor kunnen kinderen veiliger naar school fietsen.

Verder op het eiland komen verschillende types woningbouw. Zo zijn er naast zorgappartementen, sociale huur- en koopwoningen ook een aantal twee–onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen ingetekend. Het idee is dat zoveel mogelijk verschillende doelgroepen een woonplek kunnen vinden op eiland vier.

Heeft deze informatie u geholpen?