Strubbelingen en obstakels komen in elke relatie voor. Meestal komt u er samen wel uit, maar soms kunt u elkaar even niet meer vinden en dreigen de strubbelingen problemen te worden. Ervaart u zelf problemen in uw relatie en komt u er samen niet meer uit? Dan kunt u terecht bij de gemeente Bunschoten.

Wij bieden in 2022 namelijk de mogelijkheid om kosteloos professionele relatietherapie te volgen voor stellen met thuiswonende kinderen die binnen hun gezin moeilijkheden ervaren. Door deze strubbelingen en obstakels tijdig aan te pakken, kan voorkomen worden dat er grotere problemen ontstaan. 

Professionele hulp

Laagdrempelige relatiehulp wordt in eerste instantie gegeven door De Boei. Tijdens een aantal gesprekken wordt er gezamenlijk gezocht naar handvatten en nieuwe inzichten. Soms is dit niet voldoende en kan therapie verder helpen. U wordt in dat geval doorverwezen naar een relatie- of gezinstherapeut. Er is een aantal therapeuten beschikbaar. Zij zijn lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten). De gesprekken kunnen op locatie bij De Boei gevoerd worden of in de praktijk van de therapeut. In 2022 kan de relatietherapie gefinancierd worden vanuit de gemeente Bunschoten.

Vertrouwelijk

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met De Boei via 033 - 299 2922 of kijken op www.deboeibunschoten.nl. Uw aanvraag is altijd strikt vertrouwelijk!