Ongewenst gedrag van verhuurder melden

Zoekt of huurt u een woning van een particuliere verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt, een te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u daar een melding van maken. U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • U een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie);
 • U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders;
 • U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan vaak via een uitzendbureau.

Let op: huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Voor de gemeente Bunschoten zijn dat G&O en Omthuis.

Verschillende situaties

In de volgende situaties kunt u een melding doen van ongewenst gedrag.

De verhuurder:

 • Discrimineert u;
 • Bedreigt u of maakt u bang;
 • Vraagt een te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur);
 • Maakt geen schriftelijk huurcontract;
 • Geeft u geen goede informatie over:
  • Uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • De hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • Informatie over hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
  • Contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • De servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

De verhuurbemiddelaar:

 • Vraagt bemiddelingskosten.

Een melding doen

Via onderstaande knop kunt u een melding doen van ongewenst gedrag. Let op: doet u een melding in het kader van discriminatie? Dan kunt u uw melding direct doen bij Art. 1 Midden-Nederland. Voor alle andere onderwerpen kunt u terecht bij onderstaand meldpunt.

Ongewenst gedrag melden

Na uw melding

U krijgt automatisch een bevestiging per mail van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Een medewerker van de gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het is niet altijd mogelijk om u daarover te informeren, bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Meldingen controleren

De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.
 

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet is er om woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract te beschermen. Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben vanaf 2024. Daarom is dit meldpunt gerealiseerd voor de gemeente Bunschoten. 

Heeft deze informatie u geholpen?