Rond deze periode start het Koopstromenonderzoek 2021. Dit onderzoek brengt het koopgedrag van inwoners van de Randstad en Noord-Brabant in beeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Bunschoten neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. 

Deelnemers gezocht

Rond deze periode start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Bunschoten uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,- verloot. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl.