De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners, instellingen en organisaties. Op deze pagina vindt u meer informatie over o.a. de opvang van vluchtelingen in Bunschoten en hoe u hulp kunt bieden als vrijwilliger of spullen kunt doneren.

Vrijwilliger worden of spullen doneren?

We merken dat de gebeurtenissen in Oekraïne ook onze inwoners, instellingen en organisaties raken. Zowel de gemeente als veel inwoners voelen zich solidair met de vluchtelingen uit Oekraïne en willen hulp bieden. Door het hele land en ook in ons dorp worden hartverwarmende acties georganiseerd om de vluchtelingen te helpen. Wilt u ook hulp bieden door u als vrijwilliger in te zetten of door spullen of voedsel te doneren?

Aanmelden als vrijwilliger(externe link)

Spullen/voedsel doneren(externe link)

Opvang vluchtelingen

De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn opgevangen in ons dorp. In de voormalige Calvijnschool is een deel van de vluchtelingen gevestigd die wij vanuit de taakstelling voor Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) krijgen. Er zijn daar negen familiekamers gemaakt. Daarnaast worden er vluchtelingen opgevangen in een woning aan de Bisschopsweg.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de voormalige Van Amerongenschool ook wordt ingericht als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw staat nog leeg, waardoor hier tijdelijk voor 6 maanden 5 gezinnen opgevangen kunnen worden. De locatie wordt z.s.m. gereedgemaakt.

Particuliere initiatieven

We merken dat veel inwoners zich willen inzetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is hartverwarmend om te zien. Op dit moment zijn er initiatieven waarbij vluchtelingen bij inwoners zelf worden opgevangen. Ook wonen er Oekraïense vluchtelingen bij hun familie of vrienden in ons dorp. Dit zijn particuliere initiatieven, geregeld door eigen inwoners of instellingen. Zoals hierboven aangegeven, zijn er ook vluchtelingen opgenomen in de gemeentelijke opvang in de voormalige Calvijnschool. Hier worden vluchtelingen gehuisvest die zijn toegewezen vanuit de Veiligheidsregio Utrecht. Vanuit particuliere opvang of initiatieven kunnen geen vluchtelingen terecht bij deze gemeentelijke opvang.

Zelf vluchtelingen opvangen?

Loopt u als instelling of inwoner met het idee om ook vluchtelingen op te vangen? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan via vluchtelingen@bunschoten.nl of 033 – 299 1411. Wij zullen u dan zo goed mogelijk (laten) informeren over wat u moet regelen, waaraan u moet denken en hoe u geholpen kunt worden.

Informatie particuliere opvang

Biedt u onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne? Dan is deze informatie voor particuliere opvang handig om te hebben. Daar vindt u ook de handleiding Particuliere opvang Oekraïeners. In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn.

Bewijs van inschrijving

Sinds 18 juli 2022 is het mogelijk om in Nieuwegein aan de Symfonielaan 5 een bewijs van inschrijving op te halen. Als u ingeschreven staat binnen de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u via de online afsprakenplanner een afspraak maken om op deze locaties een verblijfsbewijs te ontvangen. 

Afspraak maken

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)(externe link) vindt u meer informatie en wordt duidelijk hoe u een afspraak kunt maken. Het lukt niet altijd om direct een online afspraak te maken. Per keer worden er tijdssloten vrijgegeven. Is er geen mogelijkheid? Probeert u het dan op een later moment nog eens. 

Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan naar +31 88 043 03 61. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Onderdak bieden

Heeft u een logeerplek of wilt u zich aanmelden om de match tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op www.vluchtelingenwerk.nl(externe link). Via Takecarebnb(externe link) kunt u zich (ook) als gastgezin aanmelden. 

Aanmelden als gastgezin(externe link)

Inschrijven in Basisregistratie Personen

Vangt u (een) vluchteling(en) op in uw huis? Het is noodzakelijk dat mensen met een Oekraïense nationaliteit door de gemeente worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij schrijven hun dan in op het adres waar zij in onze gemeente (tijdelijk) verblijven.

Ook ontvangen we graag de contactgegevens van de familie die de vluchtelingen opvangt. Het is belangrijk dat de vluchtelingen zich kunnen identificeren met een (Oekraïens) paspoort of ander identiteitsbewijs. Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een Burgerservicenummer (BSN). Minderjarige kinderen die in gezinsverband meekomen, maar geen identiteitsbewijs hebben, kunnen wel ingeschreven worden. De ouders kunnen een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee zij de kinderen kunnen laten inschrijven.  

Wilt u iemand met een Oekraïense nationaliteit inschrijven en laten weten dat u vluchtelingen opvangt? Maakt u dan een afspraak maken via het telefoonnummer 033 – 299 1411.

Melding COA

Melden bij het COA(externe link) is alleen noodzakelijk voor vluchtelingen die een (permanente) verblijfsvergunning in Nederland willen.

Verblijfsstatus

Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat geregeld wordt.

Vrijwillige terugkeer naar Oekraïne

Een vluchteling kan de beslissing nemen om terug te keren naar Oekraïne. Ze kunnen ervoor kiezen om zelfstandig de terugreis te organiseren. De onkosten die ze hiervoor maken worden niet vergoed en zijn voor rekening van de vluchteling zelf.  De andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de terugkeerondersteuning van de Dienst Terugkeer en Vertrek(DT&V). Via de DT&V wordt er een vlucht geboekt naar Warschau of Krakow in Polen. Vanuit daar kan de vluchteling dan op eigen gelegenheid verder reizen naar de eindbestemming in Oekraïne. Hiervoor wordt een aanvullende tegemoetkoming in de reiskosten aangeboden van €200,00 per persoon. Mocht er gekozen worden om gebruik te maken van de  terugkeerondersteuning van de DT&V kan de gemeente daarin bemiddelen.

Belangrijk is om te beseffen dat als de vluchteling besluit terug te keren naar Oekraïne de opvangplek in Nederland vervalt. Bij terugkeer moeten de volgende stappen worden genomen:

  • Meld dit besluit bij de gemeente. Dit in verband met registratie vluchtelingen, het stopzetten van het leefgeld en voor het eventueel starten van bemiddeling DT&V. Dit kan via vluchtelingen@bunschoten.nl
  • De vluchteling kan zich persoonlijk op het gemeentehuis uitschrijven uit de BRP.
  • Bedenk dat de vluchteling zelf verantwoordelijk is voor het opzeggen van o.a. een bankrekening en eventueel een zorgverzekering.  
  • Bij bemiddeling terugkeerondersteuning DT&V vragen wij om aan te geven wanneer de vluchteling wil vertrekken, met hoeveel personen en om een scan van de reisdocumenten/ identiteitsdocumenten.

Leefgeld

Volwassenen en kinderen krijgen € 260 leefgeld per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen. 

Meer informatie over leefgeld op rijksoverheid.nl(externe link). Heeft u iemand uit Oekraïne in huis en wilt u leefgeld voor deze persoon/personen aanvragen? Zorg er dan voor dat u bij de gemeente een BSN-nummer aanvraagt voor de desbetreffende persoon of personen. Neem hiervoor contact op met Tina de Graaf via 033-2991411.

Weest u zich ervan bewust dat het leefgeld vervalt als een Oekraïense vluchteling gaat werken, ongeacht het aantal dagen.

Heeft u vragen over het leefgeld? Neem dan contact op met Daniëlle Klarenbeek via 033-2991411.

Onderwijs

Wilt u meer informatie over het volgen van basisonderwijs voor gevluchte kinderen uit Oekraïne? Of wilt u kinderen aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Hans van Tricht of Anita Huijgen via 033 - 495 1659 of hans@vcobunschoten.nl.

Het Element (vmbo-school in Amersfoort) gaat voor de gemeente Amersfoort, Nijkerk, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Leusden, Woudenberg en Nijkerk proberen om centraal vanuit één locatie onderwijs aan te bieden voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat er zicht is op hoeveel leerlingen zich bij het Element aanmelden. Daarom is er een centraal e-mailadres geopend waar u de leerling(en) kunt aanmelden. Het e-mailadres is opvangvo@hetelement.eu.

Werk voor Oekraïense mensen

Het Werkgeverservicepunt (WSP) Amersfoort bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden die aan het werk willen. Op deze pagina staat informatie voor werkgevers, maar ook voor mensen uit Oekraïne. Wanneer mensen uit Oekraïne willen werken, kunnen ze via het formulier contactgegevens achterlaten. De recruiters van het WSP nemen dan contact met hen op. Ook werkgevers kunnen contact opnemen met het WSP als ze werk hebben voor mensen uit Oekraïne. Met hen wordt door de accountmanagers contact opgenomen.

Weest u zich ervan bewust dat het leefgeld vervalt als een Oekraïense vluchteling gaat werken, ongeacht het aantal dagen.

Werk zoeken of werk aanbieden(externe link)
 

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over lokale hulpverlening aan Oekraïne, crisisnoodopvang of andere zaken? Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 033 - 299 1411 of een mail sturen naar vluchtelingen@bunschoten.nl.

Meer informatie

Als u hulp wilt bieden of naar meer informatie op zoek bent, raden wij u aan om te kijken op de website van Rijksoverheid(externe link). Daar vindt u ook de veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne(externe link), evenals informatie over de vraag wat de oorlog in Oekraïne voor de nationale veiligheid van Nederland betekent.

Інформація для біженців з України | Informatie voor gevluchte Oekraïners(externe link)

Regio Utrecht Klant Contact Centrum

Er is een regionaal Klant Contact Centrum (KCC) opgestart. Hier kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen rondom de opvang van vluchtelingen. Dit centrum zal in de eerste fase 7 dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur beschikbaar zijn. Het telefoonnummer is 088 – 878 4460