Op dinsdagavond 2 januari 2024 heeft burgemeester Melis van de Groep tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in het gemeentehuis zijn afscheid aangekondigd. In september van dit jaar legt de burgemeester na bijna 18 jaar zijn ambt neer. 

Bunschoten is dus op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende stappen die worden genomen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

27 mei 2024

Procedure benoeming burgemeester Bunschoten stopgezet

Na overleg van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Bunschoten stopgezet. De vacature wordt opnieuw opengesteld. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2025. 

In de periode tot aan de benoeming van een nieuwe vaste burgemeester zal de commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester benoemen in Bunschoten. Hij zal daarover op korte termijn overleg voeren met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

26 maart 2024

Zeven kandidaten voor burgemeesterschap

Een vrouw en zes mannen willen burgemeester worden van Bunschoten. Alle kandidaten hebben ervaring in het openbaar bestuur, een deel van hen als dagelijks bestuurder. Commissaris van de Koning Hans Oosters zal in de komende periode beoordelen of er voor het doorlopen van een zorgvuldige procedure onder de sollicitanten voldoende gekwalificeerde kandidaten zijn.

29 februari 2024

Vacature

Tot en met dinsdag 19 maart 2024 stond de burgemeestersvacature voor de gemeente Bunschoten open en was het mogelijk om te solliciteren. We zoeken een betrokken, zichtbare en geziene burgemeester met bestuurlijke ervaring die zich verdiept in de identiteit van Bunschoten en die respecteert. 

28 februari 2024

Profielschets

De eerste stap op weg naar een nieuwe burgemeester is het maken van een profielschets. Wat verwachten inwoners van een nieuwe burgemeester? Wat voor persoon zoeken we? Welke kenmerken vinden we belangrijk? Er is een vragenlijst opgesteld voor inwoners om hierover mee te denken. De termijn om hieraan deel te nemen is inmiddels verlopen. 

De antwoorden zijn geanalyseerd en meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dinsdagavond 27 februari kreeg commissaris van de Koning Hans Oosters de profielschets overhandigd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Ariean van de Groep. Hiermee is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Bunschoten officieel begonnen.

Download de profielschets

17 januari 2024

Stappenplan

De commissaris van de Koning Hans Oosters is op bezoek geweest bij de gemeenteraad van Bunschoten om de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester door te spreken. Bent u benieuwd naar hoe het proces er de komende maanden uit ziet? In de infographic ziet u al de stappen die worden genomen.

Download de infographic