Netcongestie betekent opstoppingen op het elektriciteitsnetwerk. Het netwerk raakt overbelast bij pieken van elektriciteitsverbruik.

Wie raakt het?

Grootverbruikers van elektriciteit (oftewel een aansluiting van meer dan 3 x 80 ampère, zoals voorkomt bij grootschalige bedrijven en andere grote gebouwen en grote installaties), in de volgende gevallen:

  • Als bestaande grootverbruikers meer elektriciteit willen afnemen van het net voor een uitbreiding of een verduurzamingsmaatregel als een warmtepomp of laadpaal.   
  • Grootschalige installaties van zonne-energie, waarbij grote hoeveelheden elektriciteit wordt terug geleverd op het net.
  • Nieuwbouw die een nieuwe grootverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet wil. 
     

Wachtlijst door netcongestie

Bij de bovengenoemde groep geeft de netbeheerder Stedin geen directe aansluiting op het elektriciteitsnet. Er is een wachtlijst. Uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk zijn door de netbeheerder gepland tot en met in ieder geval 2029. 
 

Neem netcongestie oplossingen mee in het ontwerp!

Flexibel en slim gebruik van elektriciteit is en blijft volgens de netbeheerders de toekomst voor een betaalbaar energiesysteem. Netcongestie oplossingen vragen een andere manier van bouwen om verzekerd te zijn van elektriciteit: net-neutraal en/ of in energiehubs. Dit betekent zoveel mogelijk vraag en aanbod van energie lokaal in balans brengen door een combinatie van: lokale energie zelf opwekken, direct energie gebruiken, pieken mijden, opslag van energie en het omzetten van energie. Het advies is (zo vroeg mogelijk) netcongestie oplossingen mee te nemen in het ontwerp. 
 

Stappenplan, financiering en contact

Er zijn verschillende stappenplannen en financieringsvormen voor netcongestie oplossingen beschikbaar. In het kort zien we de volgende stappen en zie hieronder de verwijzingen naar meer informatie en contacten.

  • Stap 1: Verken welke financiering en begeleiding/ expertise voor u interessant is; 
  • Stap 2: Meet uw huidig en toekomstig energieverbruik;
  • Stap 3: Verken netcongestie oplossingen (eventueel in samenwerking met buren voor een energiehub);
  • Stap 4: Investeer in een nieuw energiesysteem en een passende organisatievorm.

Provincie Utrecht heeft subsidies en stappenplannen voor netcongestie-oplossingen beschikbaar: 

Netbeheerder Stedin beschikt over de laatste informatie over het elektriciteitsnetwerk en nieuwe contractvormen voor netcongestie oplossingen:

Gemeente Bunschoten heeft duurzaamheidsadviseur bedrijven Gert Hop ingeschakeld, die de wensen van bedrijven ophaalt en hen op weg wijst. 
 

Heeft deze informatie u geholpen?