Wie overlast heeft van een bedrijf kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Lawaai, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.