Sinds 1 januari 2022 wordt ons afval op een andere manier ingezameld. We zijn overgegaan op het nascheiden van verpakkingsafval uit het restafval. Het PMD-afval mag samen met het restafval in de container met oranje deksel. Deze container noemen we voortaan Restafval+. Het is belangrijk dat u de andere stromen, zoals gft, papier en glas wel blijft scheiden.

Hoogbouw of kleine tuin

Woon u in hoogbouw of heeft u een kleine tuin? De inzameling van Restafval+ verloopt dan via de ondergrondse restafvalcontainer. U heeft in december 2021 een brief van ROVA ontvangen waarin staat op welke container u bent aangesloten. U kunt deze container openen met uw huidige ROVA-pas. In deze container kunt u per 1 januari 2022 uw PMD en restafval storten. 

Voor de kwaliteit van het nascheidingsproces is het van belang dat er zo min mogelijk “vies” gft in het restafval zit. Daarom is gelijktijdig met de invoering van nascheiding ingezet op het breder faciliteren van de gft-inzameling bij hoogbouwcomplexen en woningen die geen ruimte hebben voor een eigen gft-minicontainer. De gemeente wil de inzameling van gft faciliteren door bij deze locaties een gezamenlijke container te plaatsen. Wilt u samen met uw buren ook een gft container bij uw hoogbouwcomplex? Stuurt u dan een mail naar Rieneke Gerkema, r.gerkema@bunschoten.nl

Afvalkalender

De juiste ophaaldag vindt u in de afvalkalender. U vult uw postcode en huisnummer in en ziet meteen wanneer welk afval wordt opgehaald bij u in de straat. U kunt ook de ROVA-app downloaden, zodat u een seintje krijgt als de container aan de weg moet. 

Afvalkalender

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum via 033 - 422 85 00 (op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur) of www.rova.nl/contact. Het is ook mogelijk om een vraag te stellen via Twitter (@rova) of WhatsApp (06 - 2968 0045).

Heeft deze informatie u geholpen?