ROVA zamelt voor de gemeente Bunschoten het afval in. Sinds 1 oktober 2016 is het omgekeerd inzamelen ingevoerd in de gemeente Bunschoten. Bij deze vorm van afvalinzameling zamelt u herbruikbare grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier/karton en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenverpakkingen in drie containers aan huis. Het restafval wat u overhoudt, kunt u kwijt in de ondergrondse container waar u op bent aangesloten.