Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u bij de gemeente Bunschoten een huisnummer (nummeraanduiding) aanvragen. Ook andere objecten dan huizen (woningen) krijgen een nummeraanduiding, zoals bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.