Huisnummer aanvragen

Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u bij de gemeente Bunschoten een huisnummer (nummeraanduiding) aanvragen. Ook andere objecten dan huizen (woningen) krijgen een nummeraanduiding, zoals bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

  Het aanvragen van een huisnummer is gratis en kan door het contactformulier in te vullen. Een medewerker van de gemeente neemt daarna contact met u op. Ook als u een huisnummer wilt wijzigen of in wilt laten trekken, kunt u dit formulier invullen.

  Let op

  U dient bij uw aanvraag een plattegrond per bouwlaag op schaal (1:100) van het pand toe te voegen. Deze plattegrond kunt u aan het einde van het formulier uploaden als bijlage. Op deze plattegrond dient u:

  • Alle ruimten te benoemen;
  • De toilet(ten), douche(s) en keuken(s) aan te geven;
  • De oude situatie en de nieuwe situatie aan te geven;
  • Een overzichtkaart op te nemen die duidelijk de ligging van het gebouw ten opzichte van de straat en andere bebouwing aangeeft;
  • Bij een splitsing dient u dit formulier voor ieder object in te vullen. Voor een zo snel mogelijke afhandeling verzoeken wij u het formulier en plattegrond(en) volledig aan te leveren.

  Wanneer hoeft u geen huisnummer aan te vragen?

  In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Als een omgevingsvergunning (bouwen) wordt verleend;
  • Als een splitsings- of samenvoegingvergunning wordt verleend;
  • Bij de vaststelling van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

  Huisnummer opvragen

  Weet u niet wat uw huisnummer is, bijvoorbeeld omdat u een nieuw gebouwd huis heeft gekocht of gehuurd? U kunt uw nummeraanduiding opvragen via de website www.kadaster.nl. De gemeente is wettelijk verplicht om de adressen en gebouwen in te schrijven en te beheren in een centrale registratie. Bunschoten registreert deze gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

  Heeft deze informatie u geholpen?