Onlangs is het lokale hitteplan vastgesteld. In dit plan kunt u lezen hoe verschillende partners in het sociaal domein met elkaar samenwerken om perioden van hitte goed door te komen. 
 

Een hitteplan heeft als doel om hittestress die mensen in hete periodes ervaren te verminderen. Hierbij is speciale aandacht voor mensen met een zwakkere gezondheid. Hitte kan namelijk een grote impact op de gezondheid hebben. Denk aan concentratieproblemen, duizeligheid en flauwvallen. Om hittestress te voorkomen wordt geadviseerd om voldoende water te drinken en uzelf, en anderen, koel te houden. Dit is extra belangrijk bij kwetsbaren, zoals ouderen. 

De provincie Utrecht heeft als ambitie gesteld dat elke Utrechtse gemeente in 2023 een lokaal hitteplan heeft opgesteld. Als gemeente Bunschoten werken we daar graag aan mee. Zo zorgen we er samen met onze partners voor dat kwetsbare inwoners zo min mogelijk last krijgen van toenemende hitte. 

Lokaal hitteplan gemeente Bunschoten